Кошарището

 • Други имена
  Бяла скала - 3 № 55
 • Дължина
  29 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1650 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Кошарището

  Бялата скала №17в,

  в местността „Бялата скала“ с. Скобелево

  Изходния пункт .за местността „Бялата скала“ е с. Скобелево, в североизточния край м което започва път по поречието нарека Габровница. До „Бялата скала” може да се достигне по два пътя: по единия се върви до края ни пътя по р. Габровница и след това се пресича реката и след едночасово стръмно изкачване на юг се достига местността. По другия път се излиза на билото при местността „Синаница“ (може и с превозно средство), заобикаля се Атанас тепе, пресича се местността „Коминчето“ и подсичайки склона за около 1ч. и 30 мин. се достига мястото. Самата |“Бяла скала“ ясно се откроява със своя светъл (бял) цвят от останалите сиви скали .В по-голяма си част скалата е съставена от чисти варовици само в левия и край има примеси от пясъчници. На челната страна на „Бялата скала“ има три малки пещери разположени 10 – 15 метра една от друга. И трите имат еднакво първоначално направление от 280 – 300 гради.

  Пещера 17в след един тесен и нисък вход постепенно се разширява, височината плавно расте като в края достига до около 12м. Пещерата завършва с комин водещ вероятно до повърхността.

  И трите пещери са бедни на образувания – малкото останали са изпочупени и похабени. Прилепи не бяха забелязани. Височина на пещерите над местния ерозионен базис – близкото дере около 100 м.

  От външната страна /ръба/ скалата • силно нарязана и е възможно да има малки пропасти, но поради изключително дебелия слоя клек и трева такива засега не бяха забелязани.

  За проникване не е необходима специална материална част. За външно оглеждане е необходимо въже и осигуровка.

  20.10.1975                                        Румен Делийски

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена