Консервените кутии

 • Други имена
 • Дължина
  41 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Консервените кутии* с. Драгана Ловешка област Местност *Скокъ* Дължина 39м. Денивелация -3м. Рег.№ 1096

  Пещерата се намира на около 5, 5км южно от с. Драгана, на левия ге- ографски бряг на р. Каменица, срещу пещерите в местността *Скокъ*. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Двувходова, като основният е по-голям със североизточно изложение а по-малкият е с източно. При проливни дъждове от него водата из- хвърля консервени кутии. Пещерата е низходяща, канална, разклонена едноетажна, влажна. От пещерните образувания се срещат цевични сталактити, завеси, ребра, коралити и дендрити по стените. Изследвана и картотекирана 1975 год. от Сави Савов и Цв. Йолов членове на п.к. „Стратеш“ гр. Ловеч.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена, с 2 входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Сави Савов, Цв. Йолов ПК "Студенец" Плевен
 • Дата
  1975