Конджова круша

 • Други имена
  Кончова круша -
 • Дължина
  362 m.
 • Дълбочина
  38 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  290 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Рег.№ 2451 К О Н Д Ж О В А К Р У Ш А м. Младжовото, Ю от с. Чирен с. Чирен, Врачанска област

  Местонахождение

  Пещерата се намира в И край на малък въртоп на ок. 1000 м Ю от Ю край на селото, на ок. 120 м западно от карстовото блато в м. Младжовото. Ориентир е пресичането на два електропровода малко на Ю от блатото, като от единия електропровод са останали само стълбовете. Въртопът е най-долният (северен) и най-малкият от поредица от три въртопа по направление прибл. Ю-С, обрасли с диви круши, храсти и трънки. В средния е пещерата Пешова яма (рег.№1851). Над най- горния (най-южен) въртоп има стълб от електропровод. Входът на пещерата е отвесен, блокажен, с неправилна четвъртита форма и най-голям размер ок. 1 м. Маркиран е с номера на пещерата. Засечени GPS координати (WGS84): E 23, 58236; N 43, 31458 Надм. височина: 290 м

  Достъп

  От валога на пещера Понора се тръгва по добре очертан почвен път на ССИ право нагоре през билото. Пътят пресича билото и успореден на него почвен път от С страна на билото и се спуска по посока на селото по този склон. Следват се десните разклонения на пътя. На ок. 300 м след пресичането на билото се вижда поредицата обрасли с храсти въртопи отдясно. Пресича се полето през трънки по посока на отделната група храсти по-долу, която е въртопът на пещерата. Възможно е да се подходи и от разклона вдясно от шосето преди селото, като се върви по почвен път в плитка и широка суха долина в посока ЮИ до достигане на групи обрасли в тръни въртопи, като търсената група от три въртопа е по-високо (южно). Разстоянието от разклона е около 1500 м.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС2451 ОД Описание на достъпа “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: КОНДЖОВА КРУША “Код: 203383 “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: КОНЧОВА КРУША “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Чирен “Общ. Враца “Обл. Врачанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: клубна “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 04. 04. 2010 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 5
  Специфични особености: 18 м.отвес,низходяща галерия,разклонена