Коминчето

 • Други имена
  пропаст № 15
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  46 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Коминчето | *Пропаст Б 15 –

  с. Челопек *Община Враца –

  Врачанска област –

  Местност: Долната Бучива поляна –

  Врачански пещерен район № 203 –

  Старопланинска област –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 195 *Код № 203011

  Обща дължина 0м. *Денивелация -46м.

  История на откриването:

  Картирана на 12/08/1976г. по време на Републиканска експедиция от сборна група: Д. Димитров и Александър Сиромахов. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 7км северозапад-запад от с. Челопек, на долната Бучива поляна, над местността Затворо. Подход от местността Долни валог, намиращ под шосето от с. Челопек за вр. Околчица. Западно от шосето има път, по който за около 20мин. умерен ход се достига до местността Затворо От там тръгват две пътеки – наляво през Конския преслоп за с. Зверино, а надясно извежда в мест. Бучива поляна. Вдясно от пътеката има стара кошара. Пропастта се намира вдясно от нея, разположена в голям въртоп.

  Описание на пещерата:

  Пропастна, Суха, Неразклонена. Диаклазна. Представлява вертикален кладенец без образувания. Пропастта е развита в горноюрски – долнокредни органогенни варовици, изграждащи билната част на Згориградската антиклинала.

  Не е екипирана за ТЕВ. Входен отвес -46 метра.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ,Входен отвес – 46 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата