Кокошата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  № 1740 К О К О Ш А Т А

  с. Паволче Врачанско

  Местонахождение

  Пещерата се намира в основата на скалното ребро, спускащо се от Янчова чука надолу към с. Паволче, в най-долната му част. Входът пред- ставлява отзята и окарстена вертикална пукнатина, влизането в която става с пропълзяване по дъното й. Пукнатината е с ширина 0, 40 м и височина 5 м. Входът е маркиран с номера на пещерата.

  Достъп

  До пещерата се достига, като от най-близката до скалния венец къща на ЮИ край на с. Паволче се тръгне по просеката на водопровода, идващ от извора Крушовица. След изминаване на около 1 км по него се тръгва наляво нагоре по пътека, оформена от полагането на телефонен кабел. При достигане- то на височина над долния край на скалното ребро на Янчова чука се завива в дясно и се пресича сипея. Входът на пещерата е зад група храсти, на висо- чина 1, 5 м над сипея, като горната част на входната цепнатина се вижда над храстите. Общото време за достигането на пещерата от с. Паволче е 1 час.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е оформена по взаимно перпендикулярни пукнатини на скалното ребро – осова и напречна. След пропълзяване през входа галерията завива на- дясно, след което достига заличка. В ляво в основата на стената има тесен кръгъл отвор, в който се усеща въздушно течение, най-вероятно от пукнатина, отворена откъм другата стена на скалното ребро. Височината на галерията и залата е от 1, 8 м до 5 м. Пещерата е суха, без разклонения, вторични образувания няма. Използвана е от лисици за леговище, тъй като има места, където въздушното течение не се усеща. Името на пещерата идва от птичата перушина от плячката на лисиците.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1740 ОД/ГМО Описание на достъпа и геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: КОКОШАТА “Рег.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Паволче “Общ. Враца “Обл. Монтанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 16. 07. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

  № 1740 К О К О Ш А Т А

  с. Паволче Врачанско

  Местонахождение

  Пещерата се намира в основата на скалното ребро, спускащо се от Янчова чука надолу към с. Паволче, в най-долната му част. Входът пред- ставлява отзята и окарстена вертикална пукнатина, влизането в която става с пропълзяване по дъното й. Пукнатината е с ширина 0, 40 м и височина 5 м. Входът е маркиран с номера на пещерата.

  Достъп

  До пещерата се достига, като от най-близката до скалния венец къща на ЮИ край на с. Паволче се тръгне по просеката на водопровода, идващ от извора Крушовица. След изминаване на около 1 км по него се тръгва наляво нагоре по пътека, оформена от полагането на телефонен кабел. При достигане- то на височина над долния край на скалното ребро на Янчова чука се завива в дясно и се пресича сипея. Входът на пещерата е зад група храсти, на висо- чина 1, 5 м над сипея, като горната част на входната цепнатина се вижда над храстите. Общото време за достигането на пещерата от с. Паволче е 1 час.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е оформена по взаимно перпендикулярни пукнатини на скалното ребро – осова и напречна. След пропълзяване през входа галерията завива на- дясно, след което достига заличка. В ляво в основата на стената има тесен кръгъл отвор, в който се усеща въздушно течение, най-вероятно от пукнатина, отворена откъм другата стена на скалното ребро. Височината на галерията и залата е от 1, 8 м до 5 м. Пещерата е суха, без разклонения, вторични образувания няма. Използвана е от лисици за леговище, тъй като има места, където въздушното течение не се усеща. Името на пещерата идва от птичата перушина от плячката на лисиците.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 1740 ОД/ГМО Описание на достъпа и геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: КОКОШАТА “Рег.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Паволче “Общ. Враца “Обл. Монтанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Национална (БФС) “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 16. 07. 1997 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена –