Коджа ин

 • Други имена
  Боюк ин /Голямата/
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  350 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от малка колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Коджа ин | Бююк ин, Голямата

  с. Летовник *жп спирка Гледка –

  Община Момчилград *Кърджалийска област –

  Местност: Юч дере –

  Крумовградски карстов район № 413 –

  Рило-Родопска област –

  Рег.№ 144 *Код № 413005 НМВ 350м.

  Обща дължина 15м. *Денивелация 0м.

  Експедиционното проучване на пещерите по вулканското плато Вишеград и на района на юг от него в землището на с. Летовник се проведе през лятото на 1969г. от членове на пещерния клуб към ТД „Аида“ гр. Хасково. Проучения район се намира югоизточно от гр. Кърджали. От жп спирка Гледка се слиза в долината на р. Сютлийка, пресича се песъкливото русло на реката и по камениста, добре очертана пътека, след около 4км. се стига до селцето Летовник /Чалджос/. Пещера „Коджа ин“ е картирана на 10-11/07/1969г от Борис Колев, В. Душков и Ив. Лазев от ПК „Аида“ гр. Хасково на експедиция „Вишеград 69“.

  Местонахождение:

  Намира се на 300м. югозападно от с. Летовник, на левия стръмен склон на поройния дол Юч дере, с явно изразени три нива на латералното врязване на подземния поток. Образувана в олигоценски коралови варовици, залягащи под формата на не мощна леща с дебелина до 30м и потъващи на север под ъгъл 20 градуса. Варовиковият слой е образуван сред зелени вулкански туфи, припокрити на места от черни, силно напукани андезитови шапки. Варовиковата леща е разкъсана от ерозионната долина на едно от разклоненията на поройния дол Юч дере. Височина над МЕБ 30м.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна пещера, cуха, неразклонена. Входът се намира на 20м над руслото на дола, близо до основите на ясно разкриващата се варовикова прослойка сред вулканогенните седименти. Входът е по-голям от съседната пещера „Кичук ин“, но дължината ѝ достига едва 15м и образува единствена зала с ширина до 6м и височина 2. 5м. Без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Борис Колев, В. Душков, Ив. Лазев ПК "Аида" Хасково
 • Дата
  1969-07-11