Клозета Мейшането

 • Други имена
  Пещера № 6
 • Дължина
  4 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  1020 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
  1972
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се на левият географски бряг на р.Царацар, на 8 м. от Туз маара, на същото ниво.

 • Картировач(и)
  Александър Стрезов, Петър Делчев СПК "Академик" София
 • Дата
  1972
 • Малка, килиеобразна пещера – ниша, със следи от жлебове на входа /вероятно за врата/ и допълнително обработени стени и под. Входът е елиптичен  и е с размери 1.10 широчина и 2.13 височина. Гледа на изток. Височината на нишата е постепенно намалява до 1 м в краят и. Максималната и широчина е 2.5 м. В таванът на обособената малка зала и има тесен отвор, който представлява неин втори малък вход. Според легендата, това е били отходното място на Демир Баба. Проучена и картирана от Александър Стрезов и Петър Делчев от СПК“Академик“-София през 1972.