Кимикчи маара

 • Други имена
  Мечата дупка № 124, Костената
 • Дължина
  31 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1992
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  На дясната страна на пещерата се намира надпис на арабски „Свети Али“ – вероятно е служила за скит на сектата „Алианци“. Картирана на 12/06/1992г от П. Петров – САК „Хадес“ гр. Шумен. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Развива се на ЮИ склонове на Илчов баир, на 1. 2км северозападно от кв. Дивдядово, ресторант „Бенмага“. Югоизточните склонове на Илчов баир обграждат живописната долина (боаз). Тя е къса и стръмна, отворена на югоизток към кв. Дивдядово. В нея се разграничават няколко скални венеца, разположени един над друг. По тях има множество ниши и сухи пещери с различна големина с източно изложение и дават изглед към Шуменското плато. Някои от тях са били дообработени и превърнати в монашески жилища. Под непрекъснатия горен скален венец на югоизточния склон на Илчов баир има още два скални пояса, пресечени от сипеи и тревни площи. Килиите по този скален венец са труднодостъпни и сигурно до тях се е стигало с помощта на дървени или въжени стълби. Входа е разположен на 5м под върха на скалния венец. Слиза се на първата спирка на квартала и се тръгва към ресторант „Извора“ (Бенмага) в северозападна посока. От ресторанта (азимут 310°) се поема по добре очертана пътечка, водеща за платото. След като се достигне билото, се поема в ляво по скалния ръб, който след 5-6м се издава навътре, слиза се 4м на малка площадка, от която започва пещерата. Шуменското плато се отнася към периферията на Дунавската платформа и има гънково-разломен строеж. Разглежда се като плитка, разлата синклинала (Шуменска синклинала от Преславския антиклинорий).

  Описание на пещерата:

  Входът е с южно изложение с размери -ширина 1. 5м и 1м висок. Пещерата е суха, хоризонтална, неразклонена с дьлжина 31м. Наслаги земя – пръст. Без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  П. Петров САК "Хадес" гр. Шумен
 • Дата
  1992-06-12