Кеседжийца

 • Други имена
  Сухата дупка
 • Дължина
  255 m.
 • Дълбочина
  24 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  165 m.
 • Ерозионен базис
  15 m.
 • Година на откриване
  1987
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новооткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: обитава се от малка колония прилепи – Финолопус Ферунагнинум
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Кеседжийца | *Сухата дупка 1

  с. Мелница *Община Елхово –

  Ямболска област –

  Местност: Кеседжийца –

  Дервентски карстов район № 309

  Средногорско-Тракийска област –

  G P S – E 26, 325388 N 42, 023052 – WGS84

  Рег.№ 284 *Код № 309002 *НМВ 165м

  Обща дължина 255м. *Денивелация -24м.

  Изследвана и картирана на 03/04/1987г. по време на провеждане на Републиканска пещерна експедиция от сборна група в състав: Тодор Тодоров, Л. Пеев, Кунчо Кунев

  Местонахождение:

  Намира се на 1км северозападно от с. Мелница на десния бряг на Чаир дере. Височина над МЕБ 15м.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, диаклазна, разклонена, влажна. Пещерата е развита в среднотриаски мраморизирани варовици

  Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Тодор Тодоров, Л. Пеев, Кунчо Кунев Републиканска експедиция
 • Дата
  1987-04-03