Керяковата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  42 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1971
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера „Керяковската пещера“ с. Климентово Варненска област община Аксаково Източнодобруджански район, Дунавска равнина № 105 Местност – Стара капаклия Данни: Обща дължина 42m Денивелация +2m Рег.№ 320 Код: 105026 Пещерата отстои на 3, 5км южно от с. Климентово, на десния склон на скалния масив, в местността Стара капаклия. Входовете, три на брой представляват една обща ниша в масива, от която тръгват и се развиват две основни галерии. Най-ляво стоящият вход е основен, докъто другите два оформят малка заличка. Пещерата е хоризонтал- на, развита по две диаклазни цепки, разклонена, едноетажна, суха. Основният вход е с южно изложение, форма неправилна, ширина при основата 3м и височина на свода 2, 3м. Вторични образувания не се забелязват. Подът на галерията е застлан с пръст и дарадонки. Използва се за подслон на овце и е наименована на собственика на стадото. Изследвана и картографирана 30. 09. 1971г от Ел. Маринова от пещерния клуб към ТД „Галата“ Варна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ел. Маринова ПК "Галата" гр. Варна
 • Дата
  1971-09-30