Керечницата

 • Други имена
  Махарата; Голямата Махара
 • Дължина
  224 m.
 • Дълбочина
  23 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  90 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Lithobius bifidus [ Chilopoda ] – скрипия
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: лабиринтна, низходяща

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Нейковски СПК "Академик" София
 • Дата
  1975