Катерагата

 • Други имена
 • Дължина
  19 m.
 • Дълбочина
  9 m.
 • Положителна денивелация
  9 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  15 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Източник: К. Стоичков ПК “Хеликтит” София. Катерагата. с. Карлуково. м. Горялата лъка. Карлуковско- Кменополски пещерен район № 206. Карлуковски пещерен подрайон. № 5000. Районен № 206732. дължина (19. 25 м), денивелация (17. 86 м), (-8. 62м, +9. 24 м).

  Местонахождение и достъп: Двата входа на пещерата са разположени на около 2. 5 км западно от с. Карлуково. Те се разкриват на десният географски бряг на р. Искър в основата на скалния венец над местността Горялата лъка. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Карлуковско-Кменополски пещерен район № 206, Карлуковски пещерен подрайон. Западен Предбалкан. За изходен пункт към пещерата може да се подходи от две места. Ако се тръгва от ЖП гарата, трябва да се мине покрай психиатричната клиника и кариерата и да се пресече по ЖП моста. Достига се до местността Горялата лъка. От там се тръгва по посока високия скален венец. Входа на пещерата е в основата му на около 100 м преди да се достигне до долната част на местността Задънен дол. Вторият изходен пункт за достигане входа на пещерата е малкия вход на пещерата Проходна. Пресича се пещерата и от големият и вход се хваща пътека която траверсира левия бряг на дола на Проходна. По пътеката се достига заливната тераса на р. Искър при карстовия извор Патиците. Върви се по най ниската заливна тераса на Искъра. Достига се до мястото където се разкрива ниската-долна част на Задънен дол. Пресича се това място и започва кратко изкачване до достигането на основата на високия скален венец над реката. Входа на пещерата Катарагата трябва да се търси на около 1. 50 над основата на венеца на около 100 м след изхода на Задънен дол. Описание: Входа на пещерата има правоъгълна форма и размери 0. 65 х 1. 20 м. Той има западно изложение. За да се достигне до входа се изкачва праг от 1. 50 м. Веднага след него се попада на силно низходяща галерия, която отвежда до ръба на малка каскада дълбока 3 м. Попада се в зала с размери 3 х 2 м и височина над 4 м. Пода на залата е покрит с камъни и суха глина. В срещуположният край на залата след кратко стеснение се попада на възходящо уширение. На това място могат да бъдат забелязани красиви натечни образувания. За съжаление част от тях са изпочупени от иманяри. От ръба на каскадата, след траверс и изкачване по дясната стена на залата се достига до тесен комин, по който се достига горният вход на пещерата. Той е разположен на около 11 м от основата на скалния венец и е с размери 0. 40 х 2 м. Пещерата е суха а по стените и свода се забелязват белезникави повлеци и натеци. Забелязани са и единични видове прилепи. Размерите на пещерата са (19. 25 м) дължина при денивелация от (17. 86 м), (-8. 62 м, +9. 24 м). В нея биоспелеологични и климатични изследвания не са извършвани. История на проучването: Пещерата е известна вероятно отдавна на пещерняците и местното население. Входа и е забелязан през 2003г. от К. Богачева член на ПК “Хеликтит” София. При проверка в главната картотека на БФС бе установена, че липсва картна документация. Точната ѝ карта е съставена по време на пролетния пещерен лагер-сбор Карлуково 2005. Картата ѝ е съставена на 30. 04. 2005г. от Ж. Петров, К. Стоичков членове на ПК “Хеликтит” София и Н. Панайотова от ПК “София”.

  Описание на достъпа

  Източник: К. Стоичков ПК “Хеликтит” София. Катерагата. с. Карлуково. м. Горялата лъка. Карлуковско- Кменополски пещерен район № 206. Карлуковски пещерен подрайон. № 5000. Районен № 206732. дължина (19. 25 м), денивелация (17. 86 м), (-8. 62м, +9. 24 м).

  Местонахождение и достъп: Двата входа на пещерата са разположени на около 2. 5 км западно от с. Карлуково. Те се разкриват на десният географски бряг на р. Искър в основата на скалния венец над местността Горялата лъка. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Карлуковско-Кменополски пещерен район № 206, Карлуковски пещерен подрайон. Западен Предбалкан. За изходен пункт към пещерата може да се подходи от две места. Ако се тръгва от ЖП гарата, трябва да се мине покрай психиатричната клиника и кариерата и да се пресече по ЖП моста. Достига се до местността Горялата лъка. От там се тръгва по посока високия скален венец. Входа на пещерата е в основата му на около 100 м преди да се достигне до долната част на местността Задънен дол. Вторият изходен пункт за достигане входа на пещерата е малкия вход на пещерата Проходна. Пресича се пещерата и от големият и вход се хваща пътека която траверсира левия бряг на дола на Проходна. По пътеката се достига заливната тераса на р. Искър при карстовия извор Патиците. Върви се по най ниската заливна тераса на Искъра. Достига се до мястото където се разкрива ниската-долна част на Задънен дол. Пресича се това място и започва кратко изкачване до достигането на основата на високия скален венец над реката. Входа на пещерата Катарагата трябва да се търси на около 1. 50 над основата на венеца на около 100 м след изхода на Задънен дол. Описание: Входа на пещерата има правоъгълна форма и размери 0. 65 х 1. 20 м. Той има западно изложение. За да се достигне до входа се изкачва праг от 1. 50 м. Веднага след него се попада на силно низходяща галерия, която отвежда до ръба на малка каскада дълбока 3 м. Попада се в зала с размери 3 х 2 м и височина над 4 м. Пода на залата е покрит с камъни и суха глина. В срещуположният край на залата след кратко стеснение се попада на възходящо уширение. На това място могат да бъдат забелязани красиви натечни образувания. За съжаление част от тях са изпочупени от иманяри. От ръба на каскадата, след траверс и изкачване по дясната стена на залата се достига до тесен комин, по който се достига горният вход на пещерата. Той е разположен на около 11 м от основата на скалния венец и е с размери 0. 40 х 2 м. Пещерата е суха а по стените и свода се забелязват белезникави повлеци и натеци. Забелязани са и единични видове прилепи. Размерите на пещерата са (19. 25 м) дължина при денивелация от (17. 86 м), (-8. 62 м, +9. 24 м). В нея биоспелеологични и климатични изследвания не са извършвани. История на проучването: Пещерата е известна вероятно отдавна на пещерняците и местното население. Входа и е забелязан през 2003г. от К. Богачева член на ПК “Хеликтит” София. При проверка в главната картотека на БФС бе установена, че липсва картна документация. Точната ѝ карта е съставена по време на пролетния пещерен лагер-сбор Карлуково 2005. Картата ѝ е съставена на 30. 04. 2005г. от Ж. Петров, К. Стоичков членове на ПК “Хеликтит” София и Н. Панайотова от ПК “София”.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата