Кара пещера

 • Други имена
 • Дължина
  42 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  7 m.
 • Надморска височина
  185 m.
 • Ерозионен базис
  60 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  БФСп № 1899

  № 103092  Русенски район на Ломовете, Дунавска равнина Местоположение Местност Пчелина на Сали бей Махала / квартал
  Населено място гр. Цар Калоян Код на ЕКАТТЕ 77308 Община Цар Калоян Област Разградска област

  G P S
  Характеристики Пещера Суха Многоетажна, Разклонена Скала – Варовик

  Данни Обща дължина 42м Денивелация +7м Площ, Обем,

  НМВ  185м Няма карта Картирали Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев Експедиция Републиканска експедиция  1977 жл Мащаб 1:100 Прекартирали
  Последна карта 1977г.

  История на откриването РП Експ.“Разград 77″

  Намира се в крайната част на разкъсан скален венец по лявата страна на р.Бели Лом, северозападно от Гр. Цар Калоян по пътя за село Ветово. Венецът започва малко преди голямото спускане по шосето към долината на р.Бели Лом. В началната му част се намира пещерния комплекс „Църквата“, а в крайната – Кара пещера. Като ориентир може да се вземе отстоящия на около 500 м. югозападно от пещерата пчелин. Ако се тръгне покрай венеца откъм шосето се минава също покрай пчелин, устроен около хубав малък скален мост. От него се вижда крайната скала на масива, където се намира пещерата. Влизането в пещерата става покрай дясната страна на скалния нос, който води в средната част на пещерата.

  Пещерата е образувана в среднослдтни белезникави варовици отчасти от водите текли по платото, отчасти /в предверието/ от водите на р. Бели Лом. Тя е с три входа, първият от ляво е по трудно достъпен, тъй като има праг във височина 1,6 м. Вторият и третият са широко отворени и гледат на север североизток. Предната част на пещерата е широка до 10 м. при дължина /от II вход до втората част/ 19 м. Към 12,5 метър от втория вход, по дясната стена висока до 6 м. се намира двоен отвор към повърхността. Поради това цялото предверие на пещерата е сравнително светло. Покрай дясната страна има три иманярски изкопа, по-малък изкоп има около т. В. Малко преди него, в ляво има тясна галерийка с дължина 4,5 м. След т. В пещерата продължава в юг-югозападна посока още 14 м., сравнително тясна и невисока, като е възходяща спрямо вход II с 6,5 м. Подът на тази част е покрит с пръст и малки гравитачни камъни. Подът на предверието на пещерата е покрит със същите материали, но личи пепел от огнища, повече каменен материал. Намерените фрагменти от керамика са предадена в ОИМ Разград.

  Не личат жлебове в скалата служили за поставяне на преградни врати, но пещерата е била явно обитавана.

  Името е народно – опушени огньове – Кара /Черна/ пещера.

  Изследвана на 10.10.1977 г. от Екип Петър Трантеев, В.Василев, Здр. Илиев.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена с три входа