Канчийското езеро

 • Други имена
 • Дължина
  77 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  2 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Канчийското езеро* с. Бежаново Ловешка област Местност *Черкезкото* Дължина 77м. Денивелация *3, 50м Рег.№ 2604
  Хоризонтална пещера в землището на с. Бежаново, Дерм, селищна сис- тема. От селото отстои на около 1, 5км Южно, и на около 500м от сливането на реките Катуница и Каменица. Тръгва се срещу течението на р. Каменица посока с. Драгана, входът на пещерата е разположен на десния бряг. Пещерата представлява карстов извор с дебит около 20 л/сек. Входът е с югоизточно изложение, с височина на свода 6м. Пещерата е едноетажна, диаклазна, разклонена, водна. Вторични образувания липсват. Името народно. Местните хора под името *Езеро* разбират извор. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Изследвана и картотекирана през 1985 год. от Б. Гарев, Е. Петков, Хр. Тодоров участници в клубна експедиция организирана от пещерен клуб *Рафаил Попов* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата