Кана гьол

 • Други имена
  Пещера № 95
 • Дължина
  45 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  200 m.
 • Ерозионен базис
  5 m.
 • Година на откриване
  1992
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Кана гьол | *Пещера № 95 –

  с. Тодор Икономово *Община Каолиново

  Шуменска област –

  Местност: поречието на р. Канагьол –

  Аспаруховско-Дуловски карстов район № 104 –

  Дунавска равнина –

  Рег.№ 141 *Код № 104051 *НМВ 200м.

  Обща дължина 45м. *Денивелация -3м.

  Картирана на 02/11/1992 от Ат. Спасов, В. Бойчев и П. Иванов от САК „Хадес“ гр. Шумен. Мащаб 1: 200

  Местонахождение:

  Намира се на 2км западно от с. Тодор Икономово. Височина над МЕБ 5м.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Едноетажна пещера, разклонена, суха. Без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ат. Спасов, В. Бойчев и П. Иванов САК "Хадес" гр. Шумен
 • Дата
  1992-11-02