Калугерица – № о2

 • Други имена
  Калето № о2
 • Дължина
  40 m.
 • Дълбочина
  17 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Калугерица | Калето 02 –

  с. Реселец *Община Червен бряг –

  Плевенска област –

  Местност: Голямото градище –

  хижа Момина сълза –

  Каменополско-Карлуковски район № 206-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1668 *Код № 206075

  Обща дължина 40м. *Денивелация -17м.

  История на откриването:

  Картирана на 20/04/1969г. от Любен Попов, Цв. Георгиев и Х. Павлов по време на клубна експедиция, организирана от ПК „Алеко“ гр. София. Не предадена карта.

  Местонахождение:

  Намира се на 600м североизточно зад хижа Момина сълза, на ръба на големия каньон, в ляво от пропастния вход №4 на „Темната дупка“. Входа се намира в малък въртоп, обрасъл с храсти. Пропастта е развита във флинтовия хоризонт на мастрихтските варовици и представлява тектонска пукнатина, следяща основната, характерна за района разломна линия – север-юг.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, суха, разклонена. Без образувания. Дъното е покрито с нападали каменни блокове.

  Екипиране за ТЕВ.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: