Калинкината пещера

 • Други имена
  Иманярската
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  8 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  10 m.
 • Година на откриване
  2019
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Намира се на 1.100 м СИ от гробницата на ДБТ на левия географски бряг на р. Царацар в подножието на плато-видния масив „Камен рид“ и на 5 м над речното ниво. Състои се от една естествена галерия и изкуствено прокопана пропаст с дълбочина 7.90 м в нейния край .
  Входът е с трапецовидна форма и размери :широчина 4.60 м и височина 4.14 и има с южно изложение. Първоначално галерията се развива на север като в този участък широчината и , спрямо входът, постепенно намалява. В последствие, променя посоката си на СЗ. Височината ,по целия надлъжен разрез на пещерата, с изключение на входа, е около 2 – 2.20. Споменатата пропаст е в самия край. Тя,изцяло, е дело на иманяри. Отворът е с диаметър 1.80, а дълбочината е 7.90 м. Да дъното е прокопана хоризонтална галерия с дължина 2 м. Дъното, по целия ход на пещерата е покрито с инертния материал, изваден при изкопаването на пропастта (късове , с различни размери, от варовиковата скала (ръбест чакъл) и глина). На много места сводът е опушен. Наблюдават се силно изветрели образувания. Пещерата е на защитено място и е удобна за обитаване. Безгръбначна фауна не е установена. По време на посещението, респективно картировката, е забелязан 1 екз. прилеп (неидентифициран) и 1 екз. сънливец (Glis glis). Пещерата е открита по време на 21 .09. при теренен обход в рамките на експедиция „Сборяново’2000“ , организирана от БПД.
  Картирана е на 22.09.2019 г. от Петър Делчев, Цветан Личков и Стойчо Стойчев. По сведение на местни хора, които пожелаха да останат анонимни, пещерата носи името на някоя си „Калинка“, с която бил осъществен полов акт от няколко души.
  Фауна: прилеп от неустановен вид – 1 екз., Обикновен сънливец (Myoxus glis или Glis glis) – 1 екз.

 • Картировач(и)
  Петър Делчев, Цветан Личков, Стойчо Стойчев СПК "Академик" София, Българско пещерно дружество
 • Дата
  2019-09-22