Калето

 • Други имена
  Кальота
 • Дължина
  41 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  960 m.
 • Ерозионен базис
  120 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Археология

  Намерени каменни оръдия на труда и керамика (праистория)

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на откриването Не е защитена. Около нея са разположени кpeпостните зидове, кoитo ограждат върха. Включена е в екопътека, която започва от с. Кошница. Подходяща за туристически обект.

  Местонахождение Намира се на 500м източно от с. Кошница при крепостта Кальота. Пещерата е разположена на висок скален венец на десния долинен склон на река Арда между с. Кошница и с. Смилян. Вижда се от асфалтовия път. От него тръгва стар коларски път към р. Арда, следва въжен мост и пътека до пещерата. Височина над МЕБ 120м.

  Описание на пещерата Проходна, наклонена, едноетажна, неразклонена, суха пещера. Входът на пещерата има полуовална форма и е ориентиран на запад. Пещерата се развива възходящо, след преминаването се излиза на малка поляна. Подът на пещерата е изпълнен със скални блокове, между кoumo се намират фрагменти от средновековна керамика.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: проходна,едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Дим. Райчев, Банчо Станков Студенец гр.Чепеларе
 • Дата
  1968-06-16