Изворната пещера

 • Други имена
  Водната пещера
 • Дължина
  45 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  185 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1971
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Изворната пещера

  рег.№ 461 код: 310010 Синоним: Водната пещера

  Пещерата се намира ЮЗ от селото, на около 20 мин. път, на десния бряг на ляв приток на р. Младежка. Лесна за намиране въпреки малкия вход с размери 1х1, 6 м. Разположен е в основата на скалист връх на 12 м. височина от коритото на реката и на 60 м. от сливането на двете реки. Намира се в посока 126 градуса от характерна счупена скала с червеникав цвят. Входът е със северно изложение. Пещерата се развива по диаклазна пукнатина с изключение на крайното дясно разклонение. На долния етаж протича поточе с дебит 2-3 л./сек., което излиза под входа на три места. Обща дължина 46 м., денивелация – 10 м. Инвентар не е необходим.

  Изследвана и картотекирана от ПК Странджа, гр. Бургас.

  Правена карта и от ПК Планинец, гр. София през 1971 г.

  Описание на достъпа

  Изворната пещера

  рег.№ 461 код: 310010 Синоним: Водната пещера

  Пещерата се намира ЮЗ от селото, на около 20 мин. път, на десния бряг на ляв приток на р. Младежка. Лесна за намиране въпреки малкия вход с размери 1х1, 6 м. Разположен е в основата на скалист връх на 12 м. височина от коритото на реката и на 60 м. от сливането на двете реки. Намира се в посока 126 градуса от характерна счупена скала с червеникав цвят. Входът е със северно изложение. Пещерата се развива по диаклазна пукнатина с изключение на крайното дясно разклонение. На долния етаж протича поточе с дебит 2-3 л./сек., което излиза под входа на три места. Обща дължина 46 м., денивелация – 10 м. Инвентар не е необходим. Изследвана и картотекирана от ПК Странджа, гр. Бургас. Правена карта и от ПК Планинец, гр. София през 1971 г.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: двуетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Щерион Тодоров ПК "Странджа" Бургас
 • Дата
  1976