Иванова вода

 • Други имена
 • Дължина
  695 m.
 • Дълбочина
  113 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1325 m.
 • Ерозионен базис
  400 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: не
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: 27 вида безгръбначни животни.Зимуват около 10000 бр.прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Иванова вода

  с. Добростан *ЕКАТТЕ: 21676

  Община Асеновград *Пловдивска област

  Местност: Водите

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 24, 525146 N 41, 534049 – WGS84

  Рег.№ 99 *Код № 407002

  Обща дължина 695м *Денивелация -131м *НМВ 1337м.

  Пещерата попада в границите на Защитена местност „Марциганица“. В периода от 1 декември до 1 април проникването в пропастта трябва да става внимателно, за да не се безпокоят зимуващите в нея прилепи. Установени са над 27 вида безгръбначни животни. В пещерата зимуват над 10000 прилепа от видовете голям, остроух, дълтопръст нощник и дългокрил прилеп. Чрез опръстяване е установено, че дългопръстите нощници през лятото живеят в резервата „Дадя“ в Гърция, намиращ се по права линия на около 140 км ЮИ от хижа Марциганица. През лятото на 1962г по време на втората МПЕкспедиция на РКПД към ЦС на БТС Христо Делчев и Стоице Андреeв проникват до дъното на пропастта и правят карта на „Иванова вода“. Заедно с Петър Берон правят и биоспеологични изследвания. Пещерна фауна събират и английски пещерняци през 1967г. Тя е публикувана от Hazelton (1970). Chondrula aff. Mucotraga, Xerophila aberrans, Petraeus sp., Clausilia sp., Niphargus sp., Lepthyphantes centromeroides, Porrhomma convexum, Rhagidia spelaea, Rhagidia wolmsdorfensis, Histricostoma drenskii, Glomeris balcanica, Eupauropus cf. Cycliger, Isotomiella minor, Tomocerus aff. Unidentatus, Lepidocyrtus sp., Orchesella sp., Tachys sp., Atheta trinotata, Cychrus semigranosus balcanicus, Philonthus sp., Speolepta leptogaster, Trichocera regelationis, Eccoptomera obscura, Limosina? Racovitzai, Limnobia nubeculosa, Penicillidia dufouri, Stenophylax meridiorientalis Прекартирали Ив. Зарева, Ед. Илиев, Т. Аланджийска – „Академик“ Пловдив 1985г.

  Местонахождение:

  Намира се в местността „Водите“ източно от с. Добростан, на около 10мин. от х. Марциганица, в най-ниската част на огромна сляпа долина. Образувана е в протерозойски мрамори. Изходен пункт за достигане на пропастта е хижа Марциганица. До хижата лятно време има автобус, който зимата много рядко върви, което затруднява достъпа поради голямата денивелация за изкачване. Удобно е да се достигне до района с автомобил, въпреки че част от пътя е без асфалтова настилка. От хижата се тръгва обратно по пътя за селото. При разклона за Бачковския манастир се тръгва наляво. Минава се през борова горичка, като се губи постоянно височина. Пътеката излиза на поляна с каптаж. Завива се вдясно (север), подминава се чешма с дълги, дървени корита и се насочваме към най-ниската точка на сляпата карстова долина, наречена “Водите”. Входът на пещерата се пада отляво, в основата на добре изразен скален венец.

  Описание на пещерата:

  Пропастна водна пещера. Входът и е голям и поради опасността от падане на случайни посетители в пропастта на около 30 метра след него е поставен метален парапет. Пещерата започва с фуниеобразен понор. След входа се завива надясно и се достига до първия и най-голям отвес с дълбочина 45м. При подхода към пропастта се държи лявата страна на галерията. Още от предверието се опъва парапет до основното закрепване на предвидените за целта халки. (През зимата да се подхожда с внимание предвид заледения участък преди отвеса!). Основното закрепване се осъществява на спит, намиращ се на около 6м от началото на парапета на нивото на гърдите над пропастта. От дъното на кладенеца започва слабо наклонена тясна галерия с неравен под и височина около 30м. Недалеч от първия отвес се намира единствената странична галерия, покрита с прилепно гуано. При продължаване по основната галерия се достига 8 метров праг. Следват нетруден за преминаване 12м праг и 3 езера. Последното е дълго 22м и дълбоко 1, 3м. Езерото не може да бъде заобиколено, а трябва да се прегази или да се премине с лодка. В зависимост от сезона нивото на водата в него варира. То е единствения утаител на пещерата, поради което дъното му е глинесто. Пещерата продължава със стръмен сипей и множество синтрови езера. По наклонената галерия се преминават последователно струпвания на скални блокове. Мястото е известно като “Мерцедеса”, поради характерната си форма. След него галерията се стеснява, спуска и излиза на последния 10м отвес. Кладенеца започва с тесен процеп в дясната страна на галерията. Дъното на пещерата представлява малка, кръгла зала с извиращ поток, губещ се в теснина. Пещерата след средата си преминава в постоянно водна. В зависимост от годината може да се съди за нивото на голямото езеро. В пропастта е желателно да се прониква есенно време поради наличието на по-малко вода. При по-голямо количество вода е добре да се носи лодка. ДА СЕ ВНИМАВА! Около 20м след входа започва 45м пропаст. Поради ниските температури там постоянно има лед и е възможно човек да се подхлъзне в пропастта.

  Екипиране за ТЕВ:

  Започва от голям въртоп с 20м хоризонтална галерия. Следва екипиран за ТЕВ отвес 45м. Първия роолплъг е на 2м над ръба на отвеса на лявата стена, вторият е на 7м под ръба (прави се отклонение 1-2м в ляво) и третият е по средата на отвеса на 1м в ляво от въжето. В началото има и спит-рок на срещуположната стена, като достигането му е трудно, но е без прехвърляния. След отвеса е хоризонтална част с прагове 4м и 7м за класика. Следва 30м езеро с глинесто дъно (преминаване с лодка или не според нивото на водата). Галерията продължава с блокаж и меандри с няколко прага. Появяват се голями синтрови езера. Накрая се достига до голям скален блок, разделящ галерията. Отдясно наблизо се намира и последния 10м отвес (удобен за стълба), след който пещерата завършва с голям натек. Техническо описание: Отвес Р43 Въже 50м Основно закрепване на два спита вляво. Междинно закрепване на спит на 1м по-надолу. Междинно закрепване на спит (или скално образувание) на 20м Парапет П8 Въже 10 m Основно закрепване на скален клин вляво Парапет П10 Въже 10 m Основно закрепване на скално ребро (стар спит – желателно е да се забие нов) Димитър Шекерджиев – „Академик“ Сф

  Описание на достъпа

  Иванова вода

  с. Добростан *ЕКАТТЕ: 21676

  Община Асеновград *Пловдивска област

  Местност: Водите

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 24, 525146 N 41, 534049 – WGS84

  Рег.№ 99 *Код № 407002

  Обща дължина 695м *Денивелация -131м *НМВ 1337м.

  Пещерата попада в границите на Защитена местност „Марциганица“. В периода от 1 декември до 1 април проникването в пропастта трябва да става внимателно, за да не се безпокоят зимуващите в нея прилепи. Установени са над 27 вида безгръбначни животни. В пещерата зимуват над 10000 прилепа от видовете голям, остроух, дълтопръст нощник и дългокрил прилеп. Чрез опръстяване е установено, че дългопръстите нощници през лятото живеят в резервата „Дадя“ в Гърция, намиращ се по права линия на около 140 км ЮИ от хижа Марциганица. През лятото на 1962г по време на втората МПЕкспедиция на РКПД към ЦС на БТС Христо Делчев и Стоице Андреeв проникват до дъното на пропастта и правят карта на „Иванова вода“. Заедно с Петър Берон правят и биоспеологични изследвания. Пещерна фауна събират и английски пещерняци през 1967г. Тя е публикувана от Hazelton (1970). Chondrula aff. Mucotraga, Xerophila aberrans, Petraeus sp., Clausilia sp., Niphargus sp., Lepthyphantes centromeroides, Porrhomma convexum, Rhagidia spelaea, Rhagidia wolmsdorfensis, Histricostoma drenskii, Glomeris balcanica, Eupauropus cf. Cycliger, Isotomiella minor, Tomocerus aff. Unidentatus, Lepidocyrtus sp., Orchesella sp., Tachys sp., Atheta trinotata, Cychrus semigranosus balcanicus, Philonthus sp., Speolepta leptogaster, Trichocera regelationis, Eccoptomera obscura, Limosina? Racovitzai, Limnobia nubeculosa, Penicillidia dufouri, Stenophylax meridiorientalis Прекартирали Ив. Зарева, Ед. Илиев, Т. Аланджийска – „Академик“ Пловдив 1985г.

  Местонахождение:

  Намира се в местността „Водите“ източно от с. Добростан, на около 10мин. от х. Марциганица, в най-ниската част на огромна сляпа долина. Образувана е в протерозойски мрамори. Изходен пункт за достигане на пропастта е хижа Марциганица. До хижата лятно време има автобус, който зимата много рядко върви, което затруднява достъпа поради голямата денивелация за изкачване. Удобно е да се достигне до района с автомобил, въпреки че част от пътя е без асфалтова настилка. От хижата се тръгва обратно по пътя за селото. При разклона за Бачковския манастир се тръгва наляво. Минава се през борова горичка, като се губи постоянно височина. Пътеката излиза на поляна с каптаж. Завива се вдясно (север), подминава се чешма с дълги, дървени корита и се насочваме към най-ниската точка на сляпата карстова долина, наречена “Водите”. Входът на пещерата се пада отляво, в основата на добре изразен скален венец.

  Описание на пещерата:

  Пропастна водна пещера. Входът и е голям и поради опасността от падане на случайни посетители в пропастта на около 30 метра след него е поставен метален парапет. Пещерата започва с фуниеобразен понор. След входа се завива надясно и се достига до първия и най-голям отвес с дълбочина 45м. При подхода към пропастта се държи лявата страна на галерията. Още от предверието се опъва парапет до основното закрепване на предвидените за целта халки. (През зимата да се подхожда с внимание предвид заледения участък преди отвеса!). Основното закрепване се осъществява на спит, намиращ се на около 6м от началото на парапета на нивото на гърдите над пропастта. От дъното на кладенеца започва слабо наклонена тясна галерия с неравен под и височина около 30м. Недалеч от първия отвес се намира единствената странична галерия, покрита с прилепно гуано. При продължаване по основната галерия се достига 8 метров праг. Следват нетруден за преминаване 12м праг и 3 езера. Последното е дълго 22м и дълбоко 1, 3м. Езерото не може да бъде заобиколено, а трябва да се прегази или да се премине с лодка. В зависимост от сезона нивото на водата в него варира. То е единствения утаител на пещерата, поради което дъното му е глинесто. Пещерата продължава със стръмен сипей и множество синтрови езера. По наклонената галерия се преминават последователно струпвания на скални блокове. Мястото е известно като “Мерцедеса”, поради характерната си форма. След него галерията се стеснява, спуска и излиза на последния 10м отвес. Кладенеца започва с тесен процеп в дясната страна на галерията. Дъното на пещерата представлява малка, кръгла зала с извиращ поток, губещ се в теснина. Пещерата след средата си преминава в постоянно водна. В зависимост от годината може да се съди за нивото на голямото езеро. В пропастта е желателно да се прониква есенно време поради наличието на по-малко вода. При по-голямо количество вода е добре да се носи лодка. ДА СЕ ВНИМАВА! Около 20м след входа започва 45м пропаст. Поради ниските температури там постоянно има лед и е възможно човек да се подхлъзне в пропастта.

  Екипиране за ТЕВ:

  Започва от голям въртоп с 20м хоризонтална галерия. Следва екипиран за ТЕВ отвес 45м. Първия роолплъг е на 2м над ръба на отвеса на лявата стена, вторият е на 7м под ръба (прави се отклонение 1-2м в ляво) и третият е по средата на отвеса на 1м в ляво от въжето. В началото има и спит-рок на срещуположната стена, като достигането му е трудно, но е без прехвърляния. След отвеса е хоризонтална част с прагове 4м и 7м за класика. Следва 30м езеро с глинесто дъно (преминаване с лодка или не според нивото на водата). Галерията продължава с блокаж и меандри с няколко прага. Появяват се голями синтрови езера. Накрая се достига до голям скален блок, разделящ галерията. Отдясно наблизо се намира и последния 10м отвес (удобен за стълба), след който пещерата завършва с голям натек. Техническо описание: Отвес Р43 Въже 50м Основно закрепване на два спита вляво. Междинно закрепване на спит на 1м по-надолу. Междинно закрепване на спит (или скално образувание) на 20м Парапет П8 Въже 10 m Основно закрепване на скален клин вляво Парапет П10 Въже 10 m Основно закрепване на скално ребро (стар спит – желателно е да се забие нов) Димитър Шекерджиев – „Академик“ Сф

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Екипирана ТЕВ.Входен отвес 45 м.

  Техническо описание

  с. Добростан *Община Асеновград *Пловдивска област

  Местност: Водите

  Добростански карстов район № 407-

  Рило-Родопска област –

  G P S – E 24, 525146 N 41, 534049 – WGS84

  Рег.№ 99 *Код № 407002

  Обща дължина 695м *Денивелация -131м *НМВ 1337м.

  Описание на пещерата:

  Пропастна водна пещера. Входът и е голям и поради опасността от падане на случайни посетители в пропастта на около 30 метра след него е поставен метален парапет. Пещерата започва с фуниеобразен понор. След входа се завива надясно и се достига до първия и най-голям отвес с дълбочина 45м. При подхода към пропастта се държи лявата страна на галерията. Още от предверието се опъва парапет до основното закрепване на предвидените за целта халки. (През зимата да се подхожда с внимание предвид заледения участък преди отвеса!). Основното закрепване се осъществява на спит, намиращ се на около 6м от началото на парапета на нивото на гърдите над пропастта. От дъното на кладенеца започва слабо наклонена тясна галерия с неравен под и височина около 30м. Недалеч от първия отвес се намира единствената странична галерия, покрита с прилепно гуано. При продължаване по основната галерия се достига 8 метров праг. Следват нетруден за преминаване 12м праг и 3 езера. Последното е дълго 22м и дълбоко 1, 3м. Езерото не може да бъде заобиколено, а трябва да се прегази или да се премине с лодка. В зависимост от сезона нивото на водата в него варира. То е единствения утаител на пещерата, поради което дъното му е глинесто. Пещерата продължава със стръмен сипей и множество синтрови езера. По наклонената галерия се преминават последователно струпвания на скални блокове. Мястото е известно като “Мерцедеса”, поради характерната си форма. След него галерията се стеснява, спуска и излиза на последния 10м отвес. Кладенеца започва с тесен процеп в дясната страна на галерията. Дъното на пещерата представлява малка, кръгла зала с извиращ поток, губещ се в теснина. Пещерата след средата си преминава в постоянно водна. В зависимост от годината може да се съди за нивото на голямото езеро. В пропастта е желателно да се прониква есенно време поради наличието на по-малко вода. При по-голямо количество вода е добре да се носи лодка. ДА СЕ ВНИМАВА! Около 20м след входа започва 45м пропаст. Поради ниските температури там постоянно има лед и е възможно човек да се подхлъзне в пропастта.

  Екипиране за ТЕВ:

  Започва от голям въртоп с 20м хоризонтална галерия. Следва екипиран за ТЕВ отвес 45м. Първия роолплъг е на 2м над ръба на отвеса на лявата стена, вторият е на 7м под ръба (прави се отклонение 1-2м в ляво) и третият е по средата на отвеса на 1м в ляво от въжето. В началото има и спит-рок на срещуположната стена, като достигането му е трудно, но е без прехвърляния. След отвеса е хоризонтална част с прагове 4м и 7м за класика. Следва 30м езеро с глинесто дъно (преминаване с лодка или не според нивото на водата). Галерията продължава с блокаж и меандри с няколко прага. Появяват се голями синтрови езера. Накрая се достига до голям скален блок, разделящ галерията. Отдясно наблизо се намира и последния 10м отвес (удобен за стълба), след който пещерата завършва с голям натек.

  Техническо описание:

  Отвес Р45 Въже 55м Основно закрепване на два спита вляво.

  Междинно закрепване на спит на 1м по-надолу. Междинно закрепване на спит (или скално образувание) на 20м

  Парапет П12м

  Въже 15m Основно закрепване на скален клин вляво

  Парапет П11м

  Въже 20m Основно закрепване на скално ребро (стар спит – желателно е да се забие нов) /Димитър Шекерджиев – „Академик“ Сф/ Забележка: Вторият праг може да си екипира със стълбичка В зависимост от сезона да се предвиди надуваема лодка за езерото, 30м въже и два скални клина.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата