Исток чешма

 • Други имена
 • Дължина
  46 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  215 m.
 • Ерозионен базис
  5 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  БФСп № 1902

  № 103095 Район и област Русенски район на Ломовете, Дунавска равнина Местоположение Местност Исток чешма гр. Цар Калоян Код на ЕКАТТЕ 77308 Община Цар Калоян Област Разградска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни

  Вид: Пещера Суха Разклоненост Многоетажна, Разклонена, Скала – Варовик.

  Данни

  Обща дължина 46м Денивелация (- , +) 6м (-0м, 6м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 215м Карта Няма карта Картирали Петър Трантеев, Здравко Илиев, В. Василев Експедиция Републиканска експедиция Клуб Сборна група Година 1977 Мащаб 1: 0 Прекартирали
  Последна карта 1977г.

  История на откриването РП Експ.“Разград 77″

  Местонахождение

  „Исток чешма“ се намира североизточно от гр. Цар Калоян, по пътя за село Ветово, с отклоненние към свинарниците на селото и от там се тръгва срещу течението на р. Бели Лом по левия бряг. След като се отмине Торлашкия манастир се продължава още около 500 м. до следващия дол. Пътят минава непосредствено до мочурищата на реката. Около 300 м. нагоре по дола, на десния му бряг има голяма чешма и зад нея малък скален венец. Зад чешмата се вижда характерна двуетажна малка ниша. В дясно от нея и малко по нагоре по дола /около 15 м./ се намира отвора на неголяма пещерка, носеща името на чешмата, на около +5 м. над местния ерозионен базис.

  Пещерата е образувана от водите на сегашната Исток чешма в период на по-високи води в почти хоризонтални жълтеникаво бели варовици от кредна възраст.

  Описание на пещерата

  Предверието на пещерата е обширно, с широчина около 6 м. Вдясно има странична малка галерийка, свързана с горен и тесен етаж. На около десетия метър от входа има втора дясна галерийка с дължина до 5 м. До 9 м. галерията, която образува основната част на пещерата, има почти северно направление и започва със скален праг. Характерни са площадките вляво и вдясно на централната ос на галерията. Самата тя е наклонена на запад в рамките на също така наклонена диаклаза. От т. 4 галерията взима северозападна посока и променя характера си до до разстояние 5м. от т.4, където имз старо срутване. След него галерията стига до височина около 5 м., като сляпо завършва в масива.

  ПО пода на пещерата има пръст и отделни гравитачни камъни. По централната си ос пещерата има дължина 30 м., а общата и е 46 м.

  Изследвана и картирана от Републиканска експедиция „Разград 1977“ от екип Здравко Илиев, Петър Трантеев и В.Василев.

  Произходът на името „Исток чешма“ е вероятно преди да се построи не само сегашната, но и предишната чешма – в смисъл на „изтичането“ на постоянно течаща вода.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

 • Картировач(и)
 • Дата