Ин кая

 • Други имена
 • Дължина
  24 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  450 m.
 • Ерозионен базис
  150 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: 10 бр. едри дългоухи подквоноси прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Ин кая –

  с. Цвятово *Община Джебел –

  Кърджалийска област –

  Източната махала –

  Местност: Ин кая дере-

  Ардински карстов район № 411 –

  Рило-Родопска област –

  Рег.№ 151 *Код № 411003 НМВ 450м.

  Обща дължина 24м. *Денивелация 0м.

  Картирана на 18/09/1970г от Борис Колев – ПК „Аида“ гр. Хасково.

  Местонахождение:

  Намира се на 100м от Източната махала на с. Цвятово, в дерето Ин кая, над р. Лъджа дере. Развита в палеогенски органогенни варовици, залягащи дискордантно върху метаморфната серия, представена от едрозърнести бели мрамори и тънкослоисти биотитови гнайси, които залягат с азимут 140° и ъгъл 30°. Мраморите са силно напукани по няколко системи пукнатини. Височина над МЕБ 150м.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Без образувания, степента на кондензираната влага е доста голяма. Пещерата е влажна, едноетажна, неразклонена.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Б.Колев ПК "Аида" Хасково
 • Дата