Иманярската пропаст

 • Други имена
  Пропаст В-1-
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  19 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  32 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Иманярската пропаст / *Пропаст В-1 –

  с. Пещерна *Община Луковит –

  Ловешка област –

  Местност: вр. Главен –

  Драганово-Бежановски карстов район № 208-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1179 *Код № 208029 *НМВ

  Обща дължина 17м. *Денивелация -19м.

  История на откриването:

  До към 1960г пропастта е била без име. По сведение на местните жители тогава в нея за копали иманджии, откъдето носи сегашното си име. Картирана на 06/09/1975г от Васил Василев и П. Симеонов членове на пещерен клуб към тур. д-во „Урвич“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се южно от с. Пещерна на склона на вр. Главен, но най-удобния и по-лесен начин е подхода откъм „Боаза“ или от автоспирката за с. Пещерна. От към автоспирката се тръгва посока къминг „Боаза“ до достигане бента на р. Вит, отстоящ на около 1, 5км. Западно (в дясно) над него се забелязва входа на проходната пещера №1178 „Бента“. От нея се минава в дясно и се поема по склона в западна посока. За около 50-60мин път през гората се излиза на хълма „Главен“. От вора на пропастта е разположен до орехово дърво на около 50м източно от триангулачната точка на възвишението. Дебелите до 90м, наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици, образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение. Височина над МЕБ 32м.

  Описание на пещерата:

  Входът представлява почти правилна окръжност с диаметър 3м. Следва 10м отвес – оборудва се с пещерна стълба. От дъното му в източна посока се отваря 17м низходяща галерия. Подът е покрит изцяло с глина и скални отломки. На 10м, малко преди дъното, във височина се отваря комин, който завършва с нестабилен блокаж. (Има опасност от раздвижване на блокажа.)

  Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ.Входен отвес -10м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата