Иманярската дупка

 • Други имена
 • Дължина
  190 m.
 • Дълбочина
  16 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  260 m.
 • Ерозионен базис
  80 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Иманярска пещера Номер по ГКП : 4496 Пещера суха диаклазна няма археология Районен № 206/102 Каменополско-Карлуковски район, местност Калето (НПД „П. Трантеев), село Карлуково, община Луковит, Ловешка област Обща дължина от картирането 109. 86 метра, денивилация от картирането -13, 4 метра; дълбочина – 20. 3 метра; изкачване +6, 9 метра, надморска височина 196 метра. Първи картирал: Здравко Илиев; Други картирали: Л. Желязков; Пещерен клуб „Еделвайс“ София, 1990 г. СР8 координати: DАТUМ WGS 84 N 43°10’46. 0″ Е024°04’11. 0″ Местоположение: Пещерата се намира в местността Калето, на 2 км северно от с. Карлуково и на 30 м от Пещерния дом в посока северозапад на скалния венец над Искър. Тип на пещерата: Пещерата, Иманярската“ е двуетажна, с вертикални части, суха, диаклазна. Морфометрична характеристика: Община дължина на галериите е 189. 86 метра, денивелацията спрямо входа е -22 метра. Геоложка характеристика на местността: По литературни данни Хидрогеоложка и хидроложка характеристика: Положение и план на отвора Пещерата има няколко входа. Първи вход – вертикален тесняк. Главен вход – на около 10 м надолу от ръба на скален венец в местността Калето, под НПД Петър Трантеев. Входът на пещерата е със западно изложение, широчината му е 7, 70 м, а височината 8 м., с изглед към р. Искър. Формата му наподобява триъгълник. Описание: Пещерата се намира в местността „Калето“ и подходът към нея е от НПД „Петър Трантеев“ в посока юг – югозапад, на около 30 метра по добре видима пътека. Организира се основно и дублиращо безкарабинерно закрепване на метален парапет над зачимен склон с лабилни камъни. След десетина метра следва площадка със скален клин. До скалния клин има два спита, които са морално остарели и не могат да се ползват. Клинът и спитовете трябва да се махнат и да се набие нова система за екипиране от два спита. След скалния клин на около 3-4 метра след ръба има стар ръждясал спит, който също е остарял и трябва да бъде заменен нов. Ръбът е надвес, задължително трябва да се използва дълъг протектор. След преминаване на закрепването се изпада в камбана, която завършва на площадката на входа на пещерата. При преминаване на ръба и движение по системата падат големи камъни, чакъл и пръст, които освен на площадката пред пещерата падат и върху пътеката под пещерата. Трябва да се минава по системата особено внимателно. След стъпване на площадката пред входа откачането от системата трябва да стане навътре, за да се избегне подхлъзване през ръба. В пещерата може да се проникне лесно и през вертикална цепка в дясно от клина. Цепката е с относителна ширина 30-40 см и височина около 4 метра. През цепката се изпада на площадка, от която се слиза в основната зала. Първият етаж на пещерата, картирана от група 1 се развива по основна галерия с три разклонения. Първото кратко разклонение се намира между двете основни галерии на етаж 1. Кратка отсечка води до малка зала, в дъното на която има отвес, водещ към долното ниво. Второто разклонение вляво от промушване по основната антена води до ниска фурна, с настилка от глина и ситен чакъл, задънваща в нисък таван и под от основна скала. Главната галерия по това направление минава през зала с вторични образувания, сталактити, сталагмити и сталактон, синтрови джобчета пълни с вода. В дъното се достига до глинеста пързалка, на места със ситен чакъл, която изпада отвесно в иманярски изкоп. Лявото разклонение започва с малко прагче. След преодоляването му , галерията се стеснява и след няколко завоя завършва с кално-каменист сипей. В горната му част се усеща въздушно течение, което предполага евентуално продължение след разкопаване. По цялото протежение на това разклонение се наблюдават иманярски изкопи с различна форма и големина. Пещерата има долен етаж, който се екипира с дублиращо закрепване на скални халки в лявата страна на залата, основно закрепване се организира на нов спит точно над отвеса към долния етаж. Височината на отвеса е около 5 метра. В дясно от отвеса към долния етаж започва наклонена галерия с каменист сипей, водеща към следващ вход на пещерата. Входът излиза на отвесна скала над пътеката под масива, с относителна височина 60-70 метра. При проникване в тази галерия трябва да се подхожда изключително внимателно поради опасност от изпадане в отвеса. Задължително трябва да се ползва осигуровка към въжето, идващо от отвеса към горния етаж. В ляво от отвеса се развива галерия с дължина около 15 метра, с множество иманярски изкопи, различни по диаметър и дълбочина. Галерията свършва в малка зала, изкопана от иманяри. Техническо описание За проникване до всички нива на пещерата се ползва ТЕВ, за което е необходима екипировка, осветление за поне двучасов престой, въже 50 метра, 2 планки, 2-3 протектора и 3 карабинера. Пещерата е суха и относително топла.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Развита на три етажа,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата