Хралупата

 • Други имена
  Шамиловата № 180 -
 • Дължина
  26 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  255 m.
 • Ерозионен базис
  10 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Геоморфоложко описание

  Източник: К. Стоичков ПК „Хеликтит“ София. Хралупата. (Шамиловата). г. Черепиш. с. Люти брод. м. ЖП гара Черепиш. Врачански пещерен район №203. Згориградски пещерен подрайон. № 4757. Районен № 203587. №180. дължина (26. 00 м), денивелация (+6. 30 м).

  Местонахождение и достъп: Пещерата “Хралупата” се намира на десния географски бряг на р. Искър непосредствено преди ЖП гара “Черепиш”. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. Описание: Входът на пещерата отстои на около 10-15 метра преди да започне перонът на гарата и на 5 метра в дясно. Той се разкрива в основата на нисък скален венец и има северозападно изложение. Неговата форма е полуелипса с размери 2. 70 м ширина и 1. 20 м височина. Непосредствено след него следва ниска галерия, която след 5 м довежда до уширение. Подът е покрит с пръст и глина и в уширението се търкалят безразборно боклуци, внесени вероятно от животни. От това място напред тръгва възходяща галерия, която постепенно преминава в преса. Достига се до тесняк с размери 0. 50 м на 0. 50 м и триъгълна форма. След като теснякът се премине се попада в галерия с равен глинест под и няколко разклонения, които преминават в тесняци, перспективни за продължение. В едно от тях се попада на тясна галерия, която след около 7-8 метра отвежда до блокаж от валуни. На това място има също перспектива за продължение на пещерата. По основната галерия свода се вдига и може да се върви изправен. Подминава се комин с приблизителна височина 5 м. Следват още 3 м и галерията преминава в тесняк, зарит от наслаги. Вдясно от него има друг тесняк. И двете места са перспективни. Частите зад първия тесняк не са подробно изследвани. Общата дължина на пещерата е 26 м и денивелация + 6. 30 м. История на проучването: Първоначалната карта на пещера “Хралупата” е до първия тесняк, а дължината ѝ е 11 м. На 29. 11. 2000г. теснякът е разкопан, като дължината на пещерата нараства. Подробното ѝ прекартиране е направено на 30. 11. 2000г. от Ж. Петров ПК “Хеликтит” София. Две години по късно по време на експедицията “Черепиш” 2002 К. Стоичков и П. Димитров разкопават едно от стесненията и достигат до гореспоменатият в описанието блокаж. Новите части на пещерата не са картирани. Те биха увеличили нейната дължина с около 10-12 метра.