Хайдушката – Бруно Шушинската пещера

 • Други имена
  Комплекс от две пещери
 • Дължина
  561 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  10 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Хайдушката | Бруно-Шушинска пещера Идентификация

  БФСп № 3302

  № район и пещера

  102056 Район и област Плевенско-Никополски район, Дунавска равнина Местоположение Местност Пърчовица Махала / квартал
  Населено място с. Горталово Код на ЕКАТТЕ 17258 Община Плевен Област Плевенска област G P S – WGS84 Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера Влажност Влажна , Водна Разклоненост Едноетажна , Разклонена , Проходна Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 555м Денивелация (- , +) 2м (-0м, 2м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 250м Карта
  Картирали Сенко Газдов, Борислав Гарев, Е. Запрянов, Г. Вергилов, С. Гунешки Експедиция Републиканска експедиция Клуб „Студенец“ Плевен Година 1981 Мащаб 1: 200 Прекартирали
  Последна карта 1981г.

  История на откриването Пещерата е изследвана през 1981г по време на експедиция “Чернелка-81” от С. Газдов, Б. Гарев, Е. Запрянов, Г. Вергилов, С. Гунешки и други членове на “Студенец” Плевен.

  Местонахождение Развита е в мастрихтски варовици на 3км от с. Горталово, срещу течението на р. Пърчовица, на левия (дудния?!) ѝ бряг в основата на скален венец..

  Описание на пещерата Има 3 входа, разположени на около 10м над МЕБазис и на около 5м от основата на скалния венец. Най-високо разположения вход е с размери 0. 8×2. 5м. Водния вход е в ляво от главния, кръгъл, с диаметър 1м. Третият е с малки размери.(От Атласа – Входът e с трапецовидна форма, с височина 3м и ширина 12-15, 5м – кое е вярно?!). Пещерата е разклонена, хоризонтална, едноетажна, постоянно водна. До 170-180м вървят две успоредни галерии, които се пресичат многократно и от които главната (дясна) е дълга 71м и е с височина 0, 5-3м. Височината на водната галерия на места намалява до 0. 3м от повърхността на водата, а синтровите езера са дълбоки до 0. 7м. Има две по-значителни странични галерии – една 40м на 60м от входа и една вдясно, на 90м от входа, с дължина 50м и връзка с Бруношушинската пещера. Пещерата завършва с малък лабиринт и непроходим сифон.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена с 4 входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата