Гяволица

 • Други имена
  Пещера № 6 -
 • Дължина
  52 m.
 • Дълбочина
  27 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера № 6 *Гяволица* с. Драгана Ловешка област Местност *Горна Драгана* Дължина 53м. Денивелация -27м. Рег.№ 1101

  Пещерата е разположена на около 7км северозападно от с. Драгана, накрая на лозевия масив, на границата с горския масив. Намира се във валог. От МТС /Машинно Тракторната Станция/се тръгва по чер коларски път водещ към лозята в СЗ посока Угърчинските могили. Валогът е разположен в ляво от пътя. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово – Бежанския карстов район, разположен в северната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад – северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширната Луковитска синклинала и малките брахиантиклинали – Ъгленската и Садовската. Пещерата е проходна, пропастна с два отвора /-6м и -5м/ отгоре и един вход, намиращ се на дъното на валога. От него започва сил- лно слизаща, низходяща галерия, която на 30-ия метър се събира със галерията идваща от отворите. Пещерата е разклонена, смесена, суха. Пода и е покрит с едри каменни блокове. Тук таме се срещат стала- ктити по тавана. Силен въздушен обмен. Инвентар не е необходим. Прониква се посредством катерене /спускане/ на камина. Да се внимава – има лабилни блокове. Изследвана и картотекирана 1975 год. от С. Савов и Цв. Йолов членове на пещ. клуб *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена ,проходна

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата