Гяур хамбар

 • Други имена
 • Дължина
  112 m.
 • Дълбочина
  13 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  530 m.
 • Ерозионен базис
  11 m.
 • Година на откриване
  1978
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Гяур хамбар

  с. Стоманци *Община Кирково –

  Кърджалийска област –

  Местност: Чилекли (Гяур Хамбар дере)-

  Ардински карстов район № 411 –

  Рило-Родопска област –

  Рег.№ 153 *Код № 411004 НМВ 520м.

  Обща дължина 112м. *Денивелация -13м.

  Според местна легенда по време на турското робство българите криели в нея хранителни запаси. Пещерата се посещава рядко. Следи от иманярска дейност не се забелязват. Проучена и картирана през 1966г от Б. Колев ПК „Аида“ гр. Хасково. Прекартирана на 03/04/1978г от Бекир Нуриев и М. Халилов ПК „Родопи“ гр. Кърджали.

  Местонахождение:

  Пещерата се намира на 750м западно от с. Стоманци и на 5км югозападно от с. Рогозче, но достъпът е по-лесен от с. Ридино. С кола по черен път може да се стигне до градините в края на селото, където при едно по-голямо разширение на пътя тя се оставя. Оттам до пещерата се стига за около 40мин бърз ход. Първо се върви нагоре по стръмен склон, след което през борово насаждение вляво се отклоняваме по Гяурхамбар дере. Пещерата се намира в дъното на Гяурхамбар дере на десния му бряг, в основата на скала, висока около 20м, в която след срутване се е образувала скална халка. Тя е с малък вход и намирането и без водач е трудно. Възможни са срутвания около входа на пещерата. (Боян Петров) Образувана в пачка от палеогенски варовици, залягащи върху мергели и припокрити от сиво-зелени вулкански туфи. Височина над МЕБ 11м.

  Описание на пещерата:

  Входът е с размери 2м височина и 0, 8м ширина. Пещерата е едногалерийна, низходяща, с къси странични разклонения. На около 40м от входа се появява подземна река, по течението на която се върви до края. Има няколко по-големи зали, а пещерни образувания почти липсват с изключение на малко на брой цевични сталактити на 76-ия и 88-ия метър. На 25и-я метър от дясно блика извор с дебит около 3 л/сек и t12°С, образуващ бързо течащ поток.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Б.Нуриев, М.Халилов ПК "Родопи" Кърджали
 • Дата
  1978-04-03