Гущера

 • Други имена
 • Дължина
  37 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1986
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пропастта *Гущера* Местност: *Гущера* с. Бежаново Ловешка област Дължина 37м. Денивелация -11м Рег.№ 2297
  Пропастна пещера в землището на с. Бежаново, Дерм, селищна система. От селото отстои на около 6км югоизточно, в горския масив южно от Парнишки дол. Тръгва се по течението на р. Каменица посока село Драгана. При достигане до местността *Смесите* се тръгва ЮИ по коларски път, който минава над *Гергицовата пещера* и води до билото на рида *Гущера*, където са разположени множество въртопи, ориентирани по основна пукнатина изток-запад. Отворът представлява осем метров широк, вертикален кладенец. От дъното в североизточна посока тръгва около 20 метрова галерия. Има още едно разклонение в източна посока, то е по-малко. И двете галерии са сухи, хоризонтални, подовете им са покрити със ситен пясък. Бедна откъм страна на вторични образувания. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Изследвана и картотекирана през 1986год. от Пл. Йорданов, Цв. Джамбаска участници в клубна експедиция организирана от пещерен клуб *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Пл. Йорданов, Цв. Джамбаска ПК "Студенец" Плевен
 • Дата
  1986