Граничарската пещера

 • Други имена
  Хладилника -
 • Дължина
  344 m.
 • Дълбочина
  72 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1057 m.
 • Ерозионен базис
  1 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Да
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Граничарската пещера / *Хладилника –

  с. Комщица *Община Годеч *Софийска област –

  Местност:*Мали Пинет / *Лисина –

  Понорски карстов район № 204-

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 005062 N 43, 075671 – WGS84-

  Рег.№ 1193 *Код:№ 204035 * НМВ 1057m.-

  Обща дължина 344m. Денивелация -72m.-

  История на откриването:

  Преименувана от експедицията през 1974г, тъй като е показана от граничарите. Местното название е „Хладилника“. Първо проникване е извършено на 28/06/1974г от Н. Гладнишки и Тр. Даалиев – те достигат до -80м (според тях). На 02/07/1974г влизат Н. Гладнишки, Тр. Даалиев, П. Трантеев, П. Берон, Ал. Анев, Е. Свиленова. Гладнишки, Даалиев и Анев картират пропастта до -52м и около 120м хоризонтални галерии, П. Берон събира фауна, а П. Трантeев и Е. Свиленова правят научни наблюдения. В тази пропаст на 07/11/1975г загина Янчо Мануилов от “Иван Вазов” София. В края на същата година започна строежът на погранично съоръжение и разширяване на пътя. Входа бе запушен до 24/05/1992г, когато Мария Златкова, Цветан Остромски, Таня Медарова и Стоян Петков решават да разкопаят отново пропастта, за да се допроучи и взимат и Здравко Илиев с тях, тъй като знаел къде е входа. Той очертава район с радиус около 30м., в който се копва на две-три места, но той не е бил сигурен – „Тука беше, там беше“! Най-накрая с помощта на багети се определя едно място, в която започна сериозно да се работи, но вече няма време. Отново се отива през септември 1993г от М. Златкова, Д. Ангелов, Ан. Дражев и В. Младенова и понеже предишният изкоп се бил срутил, те го разчистват и удълбочават с още един метър, като между валуните започва силно да духа. Продължават и следващия уикенд (02-03/10/93г) и в събота вечерта успяват да влязат през тесния вход и стигат до големия отвес -20м, а в неделя слизат до -60м, понеже имат само 6 стълби. Едва през 1995г Д. Ангелов, А. Гяурова и В. Младенова правят нова карта на пропастта, когато друга група, водена от З. Илиев, след продължително копаене отварят пещерата. На 06/082006г Невена Панайотова, Владимир Георгиев, Антоний Бойчев и Кирил Стоянков от ПК „София“ отварят нов вход, тъй като стария вход е бил затлачен безнадежно от придошлата река преди 2 години. Новият е открит и частично разкопан преди година от Манол Манолков – „Средец“ с активната подкрепа на местни жители.

  Местонахождение:

  Пропастна пещера на 6км северно от с. Комщица, по левия бряг на р. Височица, на 200м от заставата, на 2м в дясно от пътя и на около 200м след моста към кощарата в местността Лисина. Входа е малък отвор в подножието на ниския венец Заграчке. До него има по-голям отвор на скална ниша. Височина над МЕБ 1м. Важно!!! Всички, които отиват там, да се обаждат на бай Христо от най-близката кошара, а след проникване в пропастта да покриват входа с тръни, за да не падат животни! Пещерата е развита в триаски, сиво-черни органогенни, едронапукани варовици

  Описание на пещерата:

  Малкият отвор на тази пещера се намира на 3-4м над нивото на реката, която точно там губи част от водите си, които подхранват потока в пещерата. След входa следва наклонен участък от 5-6м с 4м отвес и продължава в почти хоризонтална галерия, в която от няколко странични галерии идва течаща подземната вода, образувана от губещите се води на р. Височица. След тридесетина метра се достига до 20м отвес, обливан от вода. Следва 50-60м наклонена галерия, на която по стените и на тавана се забелязват сталактити, сталагмити, ребра, повлеци. В синтрови панички има 3-4 захаровидни бисера. Края на галерията завършвас праг от 6-7м. Следват няколко отвеса, като най-големия е 10м. През пещерата протича подземен поток с дебит 7л/сек (на 02/07/1974г), който образува 20м водопад. Водата прониква постоянно от канали под речното ниво. През зимата до 15-ия метър има ледени образувания и дотам се наблюдава мразово изветряне. По пода на началните тесни галерии има наносни конуси от чакъли и валуни. Пещерата е образувана по диаклаза от странични губилища през чакълите на р. Комщица. Проучването ѝ още не е завършено.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  п»ї *Граничарската пещера / *Хладилника –

  СЃ. Комщица *Община Годеч *Софийска област –

  Местност:*Мали Пинет / *Лисина –

  Понорски карстов район № 204-

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 005062 N 43, 075671 – WGS84-

  Рег. № 1193 *Код: № 204035 * НМВ 1057m.-

  Обща дължина 344m. Денивелация -72m.-

  /Достъп:/

  200м след моста към кошарата. Входа е малък отвор в подножието на нисък венец. До него има по-голям отвор на скална ниша.

  /Техническо описание:

  /Забележка: Всички планки са стационарни.

  Пещерата започва с наклонен тесняк около 4м, по който се слиза с краката

  напред. Следва стационарно екипирано прагче 4м (по възможност въжето се използва за осигуровка). Слиза се в малка зала, в най-ниската част на която започва меандър дълъг около 30м, половината от който се преминава лазейки, а другата половина – приклекнал. подвеждане с основно и дублиращо закрепване. Основното е стационарна планка вдясно на меандъра на нивото на главата. След 1м. вдясно има скална издатина на която се поставя лентова примка (70см). Спускайки се в началото на отвеса, високо горе вдясно се прави У-закрепване с две дълги примки. Малко по-надолу вдясно има закрепване – планка. В дъното на отвеса, заставайки с лице към въжето, вляво има паралелен глух отвес. Вдясно, по течението на водата, е началото на меандър дълъг 30м, но по-висок и по-широк от първия. зала, чийто под представлява площадка с дължина 10м.

  От тази площадка започват 2 отвеса

  Единия се намира по средата на площадката, вляво до стената. Екипира

  се с У-закрепване.

  Другия отвес се намира в края на площадката. Екипира се подвеждащ

  парапет на 3 анкера, намиращи се на лявата стена на 1, 50м от пода. 15м и широчина от 2 до 5м. В края на залата се продължава по диаклазната цепнатина и на около 10м. се завива наляво. Там е началото на следващия отвес.

  Подвеждането е на анкер на дясната стена, а след 1м на тавана има 2

  анкера Р·Р° РЈ-закрепване. Следват около 4Рј отвес Рё малка площадка, РЅР° тавана РІРґСЏСЃРЅРѕ РѕС‚ нея РёРјР° междинно закрепване Рё още 10Рј отвес – нужно различни РЅРёРІР° започват 7-8 разклонения. Заставайки СЃ РіСЂСЉР± РєСЉРј въжето, назад Рё наляво Рµ началото РЅР° разклонение, представляващо вертикална цепнатина, РІ дъното РЅР° която СЃРµ стига РґРѕ водата. Там Рµ последния отвес.

  Отляво на стената се екипира на 2 стационарни планки. За да се

  избегне водата, РЅР° около 3Рј РїРѕ-надолу, СЃРµ прави прехвърляне СЃ лентова РїСЂРёРјРєР° РЅР° скална чучка РІРґСЏСЃРЅРѕ. *Дъното Рµ след 4Рј – нужно въже 10Рј. Попада СЃРµ РІ уширение РЅР° цепнатината, РѕС‚ където СЃРµ продължава РїРѕ тесняк СЃ височина около 1Рј, РїРѕ който тече РІРѕРґР°. След около 25Рј водата СЃРµ РіСѓР±Рё между камъните РІ ляво. Може РґР° СЃРµ премине отдясно през песъчлив тесняк, дълъг 7-8Рј Рё височина РІ края СЃРё около 30СЃРј. Там отново СЃРµ излиза РЅР° водата Рё след още 10Рј СЃРµ достига РґРѕ сифон.

  Необходим инвентар (без глухите отвеси):

  въжета 30, 10, 15, 18, 10м карабинери 17 примки 3 дълги и 1 нормална

  Яна Йовева, 2011

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата