Говорът на водата

 • Други имена
 • Дължина
  1000 m.
 • Дълбочина
  70 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  669 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Местонахождение и достъп

  Местонахождение и достъп:
  Входът на пещерата се разкрива във високата част на „Желенски дол“ и отстои на около
  1.700 метра северно от центъра на селото. От там в северна посока се отделя черен път,
  който води до махала Бърчовица. След 600 метра се достига до чешма в дясно от пътя. Пътя
  е в гора, като веднага след нея се забелязват имоти в ляво и дясно от пътя. Изминават се
  около 370 метра и се достига до къща в дясно. Това място е удобно за оставане на колите.
  От там следва спускане в дола. Върви се по наклонена поляна между имоти. Държи се
  дясната част на поляната. От ниската дясна част тръгва пътека, която постепенно отвежда
  в дола. Върви се в реяка смесена гора. След като се слезе в долината се поема в западна
  посока, като пътеката подсича склона. Навлиза се в рядка борова гора. Пещерата трябва да
  се търси в най-ниската част на дола. За ориентир може да служи дере, което пътеката
  пресича. Пещерата трябва да се търси преди дерето в дясно от пътеката в най-ниската част
  на дола. Входа се разкрива под нисък скален откос и има южно изложение.
  GPS координати: 43° 0’8.26″N 23°22’26.12″E WGS 84.

 • Картировач(и)
  Константин Стоичков, Живко Петров, Катерина Богачева, Магдалена Стаменова "Хеликтит" София
 • Дата
  2002
 • Пещерата започва с тесен вход и преса дълга 5-6 метра. Веднага след пресата се излиза на
  подземната река. Следва 30 метра лазене в така наречената „Водосточна тръба“, като за
  проникване е задължително да се използват хидрокостюми. След 30-тия метър се излиза в
  широка галерия с късо ляво разклонение и блокаж, забелязват се на места и образования.
  Върви се по течението на реката а размерите на галерията е 4х2 метра. Тя отвежда до
  първият отвес дълбок 9 метра. Този отвес целогодишно представлява водопад с променлив
  дебит на водата. Дъното на отвеса представлява зала с плитко езеро. Реката влиза в едно
  ляво разклонение с праг дълбок 2 метра и преминава в тясна и непреодолима преса. Пътят
  навътре продължава в срещуположната страна на отвеса. Следва качване и веднага след
  това слизане от около 3 метра. Излиза се на блокаж и възходяща галерия, която опира в
  непреодолим блокаж. Пътят трябва да се търси в началната дясна част на блокажа.
  Преминава се късо стеснение и отново се излиза на реката. Галерията е ниска и в този
  участък се върви приведено. След 10 метра реката отново се губи в дупка на пода, която си
  траверсира. Върви се по суха постепенно стесняваща се галерия. В края й се излиза на
  вторият отвес в пещерата, дълбок 7 метра. Слиза се в голяма блокажна зала. В лявата част
  на залата от височина 7м се излива водопад, реката пресича залата и пак се губи в
  непреодолима преса. Зад водопада в ляво се влиза в така наречената „Скрита зала“. Дясната
  част на Блокажната зала представлява колосален блокаж. В този блокаж се намира и третият
  отвес в пещерата, който представлява 25 метра водопад. Този водопад се избягва, като се
  изкачва блокажа срещуположно на отвеса и от там се влиза в най-голямата зала на пещерата
  наречена „Бански суходол“. Нейните размери са дължина 120 метра, височина над 20 метра,
  и ширина около 30 метра. Денивелацията на тази зала е над 40 метра, като в ниската лява
  част има приказни образувания и феерия от едри дендрити. Залата комуникира чрез отвеси
  със „Скритата зала“ и залата под големия отвес-водопад. Пътя е в дясната най-ниска част,
  като се върти през блокажа и на места е трудно да се намира пътя надолу. Излиза се на
  широка галерия през която протича подземният поток. Срещу течението се достига до
  залата под големия водопад. В нея има странична галерия дълга 90 метра. От блокажа към
  дъното първоначално се върви по по-високо разположено сухо ниво, но не след дълго се
  слиза праг дълбок 4 метра (много ронлив!), за да се попадне отново на реката. Продължава
  се по висока и тясна меандрираща галерия. След около стотина метра се достига до две
  неприятни стеснения, които могат да се избегнат чрез сухи и тесни горни нива вляво от
  централната галерия. Вдясно на по-високо ниво е разположена „Залата на изгубената
  римска армия“ в която има красиви натечни образования. По основната ос се продължава
  още около 200 метра по постепенно стесняваща се водна галерия (съществуват и горни
  нива) до достигането на блокаж, в който се образува полусифон-преса, дълъг 3 метра, а зад
  него се попада на уширението наречено с гръмкото име „Зала потрес“. Вдясно зад тесняк с
  размери „А4“ съществува непроучена блокажна част дълга петдесетина метра. По течението
  на реката при ниски води може да се проникне в преса, която постепенно преминава в ниска
  галерия. Този участък е дълъг над 150 метра, като има тесни и непроучени разклонения.
  Достига се до сифон над който може да се разкопават наслаги от глина. Сложният характер
  на пещерата я прави трудна за проникване, като не е препоръчително в нея да влизат
  неопитни и не добре екипирани пещерняци. Допълнителни трудности създават студената
  вода и ронливата скала. През по-голяма част от галериите протича подземна река с
  променлив дебит. Заради ниските галерии в които се лази във вода и водопадите
  проникващите задължително трябва да са снабдени с неопрени или хидрокостюми.
  Възможно е в най-сухите есенни дни дебита на водата да е изключително малък и в
  пещерата да се влиза само с PVC гащеризон! Пещерата все още не е проучена докрай.

  Техническо описание:
  Първи отвес-водопад: – 9 метра.
  Нужен инвентар;
  Въже 15-18 метра, карабинери 4 бр, планки 3 бр (Г- 1 бр, 2 таванни или 2 удължитела),
  протектори 2 бр.
  Подвеждането към отвеса е на дясната стена като си с лице към отвеса. Подвеждането е с
  основно и дублиращо, като има стационарна Г-планка. Поставя се още една Г-планка и се
  организира подвеждането към отвеса. Основно и дублиращо в ляво от отвеса на около 70
  сантиметра над водопада. Организира се У-закрепване, като то може да се направи с клоун
  планки за да не трие въжето, както и с удължители. Ако трие въжето в рамената на У-то
  може да се сложат протектори. Това У-извежда само частично отвеса извън струята на
  водопада, като в долната част водата те облива и е неприятно. Кован е парапет за избягване
  на водопада, но опорите са далече една от друга и е доста труден за екипиране и
  дезекипиране. Всичките опори са стари и е добре да се подменят!!!
  Втори отвес: – 8 метра.
  Нужен инвентар;
  Въже 20 метра, карабинери 4-5 бр, планки 3 бр Таванна 2 бр, Г- анкерна може или
  удължител. Ексцентрик (нямам спомен кой номер), протектори 2 бр, лентова примка.
  Дублиращото закрепване на подвеждането е на стар ексцентрик в цепка на тавана.
  Задължително да се подмени! Основното закрепване е на таванна на спит. Използва се
  таванна планка. През преса се излиза на ръба на отвеса и се слиза късо прагче осигурен с
  въжето. На ръба където трие въжето се поставя протектор. Закрепванията след ръба са на
  анкери. Не са поставени на много добри места!!! Спускането е по стъпаловиден и доста
  ронлив отвес, като да се внимава защото падат камъни! Задължително да се пренакове
  и преекипира за удобно слизане и изкачване.
  Трети отвес-водопад: -25 метра.
  Нужен инвентар;
  Въже 35-40 метра, карабинери 4-5 бр, планки 3 бр Таванна 2 бр, Г- анкерна или удължител,
  протектори 2 бр, лентова примка 1 бр.
  Основно и дублиращо на подвеждащия парапет е на спитове бити на здрава скала почти на
  пода на около 4-5 метра преди отвеса. На подвеждането където трие въжето се поставят
  протектори. Основно и дублиращо на спитове и се организира У-закрепване. Спускането е
  в камбана, като от 3-тия метър спускането е под воден прах защото струята на водопада се
  разбива в скала. Спускането е доста неприятно! Задължително да се пренаковат нови опори
  и да се направи опит с междинно прехвърляне да се изнесе системата далеч от водата. Този
  отвес се избягва през „Голямата зала“ и не е нужно да се пуска!
  В пещерата има няколко прага, които е добре да се оборудват стационарно с въжета!
  – Праговете под първия отвес: Качват се и се слизат на класика, но ако има въже ще е
  по-удобно и бързо.
  – Прагът от който се излиза в „Голямата зала“: Качва се и се слиза на класика, но е
  добре да има въже и да не се стъпва по блокажа!
  – Осигурителен парапет в „Голямата зала“. Може да се постави за сигурност и побезопасно преминаване от сегашното преминаване по прагове и опасни сипеи!
  – Прага в ниската част на „Голямата зала“. Добре е да има въже и да не се стъпва по
  блокажа. Има забит спит на противоположната лява страна от където слизането е
  чисто.
  – Праг за слизане на реката: Слиза се на класика, но е много ронливо. Добре е да се
  сложи въже за придържане!
  Общо инвентар без големия отвес и праговете:
  Въжета 16, 20, метра.
  Торби 3-4 бр като влиза в това число и преноса на багаж.
  Карабинери максимален брой 9-10.
  Планки Г- 3 бр, Таванни 4 бр, Удължители 3 бр.
  Протектори 4 бр.
  Ленти 2 бр.