Говорът на водата

 • Други имена
 • Дължина
  1000 m.
 • Дълбочина
  70 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  669 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Местонахождение и достъп

  Местонахождение и достъп:
  Входът на пещерата се разкрива във високата част на „Желенски дол“ и отстои на около
  1.700 метра северно от центъра на селото. От там в северна посока се отделя черен път,
  който води до махала Бърчовица. След 600 метра се достига до чешма в дясно от пътя. Пътя
  е в гора, като веднага след нея се забелязват имоти в ляво и дясно от пътя. Изминават се
  около 370 метра и се достига до къща в дясно. Това място е удобно за оставане на колите.
  От там следва спускане в дола. Върви се по наклонена поляна между имоти. Държи се
  дясната част на поляната. От ниската дясна част тръгва пътека, която постепенно отвежда
  в дола. Върви се в реяка смесена гора. След като се слезе в долината се поема в западна
  посока, като пътеката подсича склона. Навлиза се в рядка борова гора. Пещерата трябва да
  се търси в най-ниската част на дола. За ориентир може да служи дере, което пътеката
  пресича. Пещерата трябва да се търси преди дерето в дясно от пътеката в най-ниската част
  на дола. Входа се разкрива под нисък скален откос и има южно изложение.
  GPS координати: 43° 0’8.26″N 23°22’26.12″E WGS 84.