Горник

 • Други имена
 • Дължина
  1100 m.
 • Дълбочина
  14 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  258 m.
 • Ерозионен базис
  25 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Горник

  с. Крушуна *Община Летница *Ловешка област –

  Местност: Липичките –

  Деветашки карстов район № 212 –

  Старопланинска област –

  G P S – WGS84

  Рег.№ 105 *Код № 212002

  Обща дължина 1100м. *Денивелация -4м.

  Височина над МЕБ 25м.

  Надморската височина на входа е 259м.

  Проучвана и картирана през 1965 г. от Цветан Личков – СПК“Академик“ гр. София по време на национална пещерна експедиция. По време на международна експедиция „Дружба ’78“ Алексей Жалов преминава сифона на 447м, при което се откриват още 627м нови галерии. Сифонът се преминава след изчерпване на водата. Следва галерия с триъгълен профил, ширина 1-1, 5м и средна височина 1м. На 260м от входа се достига втори сифон, който се преодолява както предишния По-нататък галерията увеличава височината си до 4м. Подът ѝ е покрит с рядка глина. Постъпенно се достига до трети сифон, чийто държина е 8м. Сифонът се преодолява чрез продължително изгребване на водата. Пещерата завършва с блокаж от сравнително дребни камъни. На места по хода на галерията се наблюдават повлеци по стените и отделни синтрови прегради. Пещерата е проучена и картирана до първия сифон от П. Трантеев през 1967г. Пещерата е прекартирана през февруари 1982г. от Петър Христов, Стефан Цонев, Д. Нанев и И. Иванов от „Алеко“ София.

  Местонахождение:

  Водна пещера на 2. 5км югоизточно от с. Крушуна в м. Липичките в северната периферия на Деветашкото плато, Среден Предбалкан. Образувана в долнокредни варовици -Деветашка варовита свита с аптска възраст, съставящи едноименния моноклинален хорст.

  Описание на пещерата:

  Едногалерийна пещера с вход с размери 6х2м, развита по две основни системи пукнатини с посока Ю/С и ЮЗ/СИ. Следва низходяща суха галерия със скален под, която на 370м се зауства в западната стена на активно-водна галерия на 3м над водното ниво. На 70м срещу течението се образува сифон с дължина 1. 5м, като галерията продължава още толкова метра с южна посока и после рязко завива на запад. В тази посока следва 560м меандрираща галерия, която завършва със сифон. Галерията преди сифона имат триъгълен профил и средни размери ширина 1. 8м и височина 1. 4м, а след него издължена капковидна форма размери респективно 2. 30х2. 95м. Хармонично съчетание на карстово-денудационни и натечни карстови форми, особено зад сифона с тинести утайки под речното ниво. Дебитът на реката на 25/08/1978г е бил 3 l/sec. Реката е оттича подземно в неустановена посока. Фауната е представена от едно троглоксенно насекомо.

  ЛИТЕРАТУРА

  Петров, П.(1983) Система крушунских пещер.-В: Европейска регионална конференция по спелеология – сборник с материали. Т 2 , Изд. на БфПД. София. Описание по Ал. Грозданов, М. Марков, Иван Личков от СПК „Академик“ София н сборника(ръкопис)“2000-Експедиции на СПК „Академик“София в района на Деветашкото плато“.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 3
  Специфични особености: eдноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата