Голямото Елеме

 • Други имена
  Пещера № 3
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
  1982
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Голямото Елеме“ с. Невша Варненска област община Ветрино Провадийски район, Дунавска равнина № 108 Местност – Голямото Елеме Данни: Обща дължина 12m Денивелация + 0m Рег.№ 310 Код: 108005
  Между с. Мадара и Провадия, в района на гара Невша се намират група скални манастири, килии и ниши. Те са разположени върху отвесните скали на Голямото и Малко було, на Голямото и Малко Елеме Намират се в каньона на р. Провадийска, образувани от пясъчниците на Шуменската свита по южния склон на вр. Градето/341, 3/на плато- то Дюза. Те се издигат рязко над полегатия южен склон , оформен от меките кредоподобни варовици на Венчанската свита. В района има над 10 труднодостъпни килии и ниши, ориентирани на юг. В подножие- то на масива личат издълбани кръстове и графити, датирани между ХІІ-ХІV век. Пещера „Голямото Елеме“ отстои на около 3, 6км запад- но от жп гара Невша. Намира се на южния склон на скалния венец, опасващ платото Голямото Елеме, под Кокил тепе. Развита в скалите на Провадийската грабен-синклинала. Входа е с южно изложение, форма елипсовидна, широк при основата 5м, височина на свода 2, 5м. Пещерата е развита по диаклазна цепка, хоризонтална, неразклонена, суха едноетажна. Подът на галерията е постлан със ситен пясък. Вторични образувания липсват. Изследвана и картографирана 1982г от Зд. Димитрова и П. Петров от СПК „Академик“ гр. Варна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Зд. Димитрова, П. Петров СПК "Академик" Варна
 • Дата
  1982