Голямата яма

 • Други имена
  Ямата в Чаушов дол
 • Дължина
  459 m.
 • Дълбочина
  51 m.
 • Положителна денивелация
  18 m.
 • Надморска височина
  1343 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1962
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Развита на няколко нива, лабиринтна

  Карта

 • Картировач(и)
  Панайот Нейковски, Камен Димчев СПК"Академик" София, ПК "Приста" Русе
 • Дата
  1962