Голямата яма №3

 • Други имена
  Ямата на Гьолджуклери
 • Дължина
  740 m.
 • Дълбочина
  347 m.
 • Положителна денивелация
  35 m.
 • Надморска височина
  930 m.
 • Ерозионен базис
  400 m.
 • Година на откриване
  1964
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Голямата яма №3 | *Ямата на Гьолджуклери №3

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Гьолджуклери –

  Рег.№ 2368 *Код № 217092  НМВ 931 м.

  Дължина 740м. Денивелация 382 м (-347м, 35м)

  През 1964 г „Академик“ София проучва началните части на пропастта. През 1978 г М. Петрова, И. Здравков, С. Каръков, Д. Димитров от „Протей“ Сливен намират продължение и след много експедиции успяват да проучат новите части. През 1991 г. В. Пелтеков, Е. Тодоров, Ив. Здравков, Н. Гладнишки и Тр. Даалиев екипират наново пропастта за проникване с единично въже. През следващите години са открити и проучени възходящи отвеси и кладенци от зала „Темерут“ нагоре, достигащи чак до повърхността +235 m. Те са дело на И. Паричков, Л. Тренков, С. Тошков, В. Бояджиев и Б. Иванов от “Искър“ София. Успешното изкачване на комина бе проведено през 1987 г. година от И. Паричков, Л. Тренков и В. Бояджиев. В пещерата бе прониквано чрез единично въже (ТЕВ) от началото на 1980-те години.

  Местонахождение:

  Намира се южно от с. Кипилово в местността „Гьолджуклери“. От с. Кипилово се тръгва по прекия път за Котел, минаващ през заслона „Зеленич“. На излизане от селото асфалта свършва и започва макадам. По пътя се върви до характерен скален венец на едно уширение на пътя в ляво. Над скалния венец започва пътека, която води към пещерата. В началото се върви по дъното на сухо дере, докато се достигне до поляна, обрасла с коприва и гъсти храсти. На хълма след поляната в лявата му горна част се намира отворът на пропастта, на 10м под билото на Сухи дял. Най-близко до нея се намират пещерите „Козята“, „Мазето“ и „Седемнадесетте пушки“. Желателно е да се използва водач, защото откриването на входа понякога представлява трудност. Развита в сенонски варовици.

  Описание на пещерата:

  Размера на входа е малък 0. 5х0. 8м. Представлява една 220 м диаклазна каскада, пресечена от кладенци с дълбочина 10+70+50+21м, която води до зала „Темерут“ с размери 50х100 м. Това е най-голямата зала в пещерата. Осеяна е с големи каменни блокове. Между тях се провира поток. Следва наклонена глинеста галерия, която се разширява и превръща в продълговата зала, завършваща с каменен блокаж. Подът е покрит с доломитно брашно. Тук пещерата е започнала да се руши. Пещерата е много богата на вторични образувания. Залата с езерото е приказно красива. Там всичко е снежно бяло. Най-характерните образувания започват след 35 метровия отвес. В заличката след 11 метровия отвес има и порцеланови бисери. Дъното е непроходимо стесняване на -350м. В пещерата постоянно има поток, за който се предполага, че излиза в Кипиловският карстов извор. Второ описание: След праг от 5м и спускане по глинен наклон се влиза в голяма зала с красиви синтрови образувания. В ляво от тази зала има възходяща галерия, която води до по-горен етаж, който не е до изследван (?!). В дясно основната галерия продължава с тесняк с дължина 1-1, 5м. Следва праг от 2, 5м. От там през тесняци между каменни блокове се стига до началото на 10м отвеc. Залата след прага е последната от по-лесно достъпните части на пещерата. От нейния край започва 72м отвеc. На 40-ия метър от ръба на отвеса от ляво има зала със синтров под, много красиви образувания и синтрови езера. От 44-ия метър започва камбана с много красиви образувания. От големия отвес се слиза във висока диаклазна галерия. След 27м се стига до следващия отвее с дълбочина 35м. В началото на отвеса има лабилни дребни камъни. След преодоляването на този отвее се стига до следващ праг. В дясно от него има възходяща галерия, която завършва с вертикален вкаменен водопад. Периодично от там пада поток, чийто източник и дебит не са изследвани (?!) След преминаването на няколко по-малки прага 6, 11 и 13 м следва зала със синтрови образувания, приличащи на конски челюсти. В ляво след изкачване от 1, 5м започва големия отвес преди Голямата зала. Отвесът е 21м и по него непрекъснато тече вода, на която дебитът се променя съобразно валежите. Преодоляват се още два прага, след които следва зала „Темерут“. Залата е с размери 60X120м. Това е една от най-големите зали в пещерата. Осеяна е от големи каменни блокове. Между тях се провира воден поток. Следва наклонена глинеста галерия, която се разширява и превръща в продълговата зала, завършваща с каменен блокаж. Подът е покрит с доломитно брашно. Тук пещерата е стара и е започнала да се руши. Много богата на вторични образувания. Залата с езерото е приказно красива. Там всичко е снежно бяло. Най-характерните образувания започват след 35м отвес. Това са тъй наречените „женски зъби“ – дендрити с много интересна форма. В заличката след 11м отвес има и порцеланови бисери.

  Екипиране за ТЕВ: Входен отвес: 12-15м въже, телена примка 1, 5м, 1 карабинер. Начално закрепване на дървото срещо входа, основно на ламарината с телена примка 1, 5 м. Камината със стълбата: 4-5м прусик или въже, 1 планка, 1 карабинер. Отвес преди 1 зала: 15м въже, 3 планки, 1 телена/платнена примка, 4/3 карабинера. Започва с парапет с основно/дублиращо на спитове от двете страни на големия камък на прагчето. Основно на отвеса е спит, дублиращо – сталактон над него. Отвес преди залата с езерото: 65-70м въже, 4 планки, платнена примка 1м, 7/6 карабинера. Основно и дублиращо на парапета на големите камъни с въжето и платнена примка. Основно и дублиращо на отвеса на спит и анкер, може с У-закрепване. Прехвърляне преди средата на отвеса отдясно. Парапета започва на две планки и завършва на два анкера. Отвес преди залата с костите: 40м въже, платнена примка 2-2, 5м, 3/2 карабинера. Основно и дублиращо на анкери, прехвърляне с платнена примка след средата на отвеса на 3-4м вляво (има червена стрелка). Отвес преди дендритни зали: 45м въже, 1 планка, 1 удължител, телени примки 3бр. х1м + 1брх0, 6м, 7/6 карабинера. Подвеждащ парапет с планка отляво с лице към отвеса. Основно и дублиращо вдясно на телени примки. Първо прехвърляне на спит с удължител 4-5 м вдясно с лице към скалата, почти в улея (често е зацапан с глина). Второ прехвърляне на анкер на задната стена, удължен с телена примка. Парапет след прага на дендритни зали с телена примка. Отвес след дендритни зали: 40м въже, 2 планки + 1 таванна, 5/4 карабинера. Подвеждащ парапет на спит. Основно и дублиращо на анкери. Прехвърляне след 3-4м на спит. Парапета след дупката с таванна планка. Отвес преди зала „Темерут“: 35-40 м въже, 3 планки, телена примка 2м, 4 карабинера. Подвеждащ парапет с телена примка 2м. Основно и дублиращо на спитове на тумбака вдясно. Прехвърляне на спит в дясно с гръб към залата. Пързалката: към 30м въже 8мм. Праг: 5м въже, 1 карабинер. Окачване на сталактонче (сталагмитче ?). Отвес до скърцащите камъни: 15м въже, 3 телени примки, 3 карабинера. Основно дублиращо и прехвърляне на телени примки. Праг към дъното: Прусик към 5м. ЗАБЕЛЕЖКА: По-малкия брой указани карабинери са икономисаните при връзване директно на платнените примки, удължителя или таванната планка. (Жоро Стайчев) ВТОРО ОПИСАНИЕ: Начално закрепване на входа – за дърво. Прагът е около 3-4м. След кален наклон се стига до първата зала. В десния край на залата от тесняк се излиза на Зм праг – екипира се с двете алпийски стьлбички на спит. От стьлбичките след тесняк пътя продължава вдясно надолу отново с тесняк. Излиза се в малка заличка, в края на която е заклинен камък. Зад камъка е началното закрепване за следващия отвее на образувание, a 2м по-надолу – спит с удължител. До тук пещерата не е показала все още истинската си красота. Следващият отвес вече влиза в огромната диаклаза, която продължава до -220м. Начално закрепване на образувание. Дублиране на образувание на дясната стена. Наклонен траверс около 5м. В началото на отвеса закрепване на примки, 2-3м по надолу спит. След около 20м на дясната стена има спит (характерно място – огромен синтров барабан, спита е на ръба му). Слиза се на площадката с езерото – едно от красивите места в пещерата. Отвесът продължава надолу, но е по-добре да се траверсира над малкия отвор и да се екипира от другата страна. Начално закрепване на образувание. Около 4м по-надолу спит (характерно място – когато стигнете до началото на самия отвес, в дясно горе). Слиза се на площадката и на 2м след нея прехвърляне с примки. Следващият отвес се екипира начално на примки на дясната стена – основно и дублиращо закрепване. Тръгва се на рапел към срещуположната стена (дясната по посока на движението на рапел!) На около 4м по-надолу има един спит. 3-4м по-надолу – отново спит. От втория спит се тръгва плътно до лявата стена и на образувание се прави отклонение с примка. Така не е необходимо прехвърляне до края на този отвее. Следва 7-8м пасаж, който се преминава на класика, но може и да се оборудва. Веднага след този пасаж долу в дясно трябва да се оборудва отвеса – „Y“-образно закрепване с примки. На 5-6м прехвърляне с примка. Начално закрепване за следващите две прагчета на образувания. Дублиране на спит, забит на ръба на първото прагче. След тях се попада в малка заличка, в края на която се изкачвате 1, 5м за началото на следващия отвее. Начално закрепване на образувание. Дублиране спит на голямо образувание в началото на отвеса. Прехвърляне на спит 10м по-надолу. По желание може да се направи още едно прехвърляне на примки надолу. От този отвес се попада в най-голямата зала на пещерата и една от най-големите в България – зала „Темерут“ (120х60м). От нея се стига до глинен наклон, който се екипира с въже за осигуровка. Слиза се до зала „Лагера“ (около -З00м). Плътно в дясно от там е пътя за дъното. Има праг около 5м, който може да се слезе на класика, но е желателно да се екипира. След него слизане около 3м и се стига до последния отвее, който се екипира в пещерата – 15м. Оборудва се изцяло с примки. След отвеса пещерата продължава с глинен наклон и праг около 4-5м. Дъното е непроходимо стесняване на – 346, 5м. ТРЕТО ОПИСАНИЕ: Входен отвес: 12-15м въже, телена примка 1, 5м, 1 карабинер (19м). Начално закрепване на дървото срещу входа, основно на ламарината с телена примка 1, 5м. Следва кална пързалка (~20м), заличка 6-7м, тесняк. Камината със стълбата: 4-5м прусик или въже, 1 планка, 1 карабинер ( ). Пропълзява се, след това заличка – има 2 пътя отгоре отдясно или отляво отдолу. Следва прагче (стълба за по-лесно) – наклонен камък с 2 спита Отвес преди 1 зала: 15м въже, 3 планки, 1 телена/платнена примка, 4/3 карабинера ( ) Започва с парапет с основно/дублиращо на спитове от двете страни на големия камък на прагчето. Основно на отвеса е спит, дублиращо – сталактон над него. Продължава се през 10-15м диаклаза, от залата се екипира наклонена цепка на големите камъни. Отвес преди залата с езерото: 65-70м въже, 4 планки, платнена примка 1м, 7/6 карабинера (100м +28 +28 и за долния). Основно и дублиращо на парапета на големите камъни с въжето и платнена примка. Основно и дублиращо на отвеса на спит и анкер, може с У-закрепване. Прехвърляне преди средата на отвеса отдясно. Парапета започва на две планки и завършва на два анкера. Отвес преди залата с костите: 40м въже, платнена примка 2-2, 5м, 3/2 карабинера. Основно и дублиращо на анкери, прехвърляне с платнена примка след средата на отвеса на 3-4м вляво (има червена стрелка). Отвес преди дендритни зали: 45м въже, 1 планка, 1 удължител, телени примки 3бр. х1м + 1брх0, 6м, 7/6 карабинера (52м). Подвеждащ парапет с планка отляво с лице към отвеса. Основно и дублиращо вдясно на телени примки. Първо прехвърляне на спит с удължител 4-5м вдясно с лице към скалата, почти в улея (често е зацапан с глина). Второ прехвърляне на анкер на задната стена, удължен с телена примка. Не се тръгва по диаклазата, а в дясно парапет след прага на дендритни зали с телена примка до отвора. Отвес след дендритни зали: 40м въже, 2 планки + 1 таванна, 5/4 карабинера (2*28). Подвеждащ парапет на спит. Основно и дублиращо на анкери. Прехвърляне след 3-4м на спит. Парапета след дупката с таванна планка. Отвес преди зала Темерут: 35-40м въже, 3 планки, телена примка 2м, 4 карабинера( ) Подвеждащ парапет с телена примка 2м. Основно и дублиращо на спитове на тумбака вдясно. Прехвърляне на спит в дясно с гръб към залата. Пързалката: към 30м въже 8мм (двата прусика- 6 и 8 мм). Направо са прашните зали, а надолу и дясно е прагчето. (Жоро Стайчев, Румяна Йотова) Праг: 5м въже, 1 карабинер (12м). Окачване на сталактонче (сталагмитче ?). Отвес до скърцащите камъни: 15м въже, 3 телени примки, 3 карабинера (28м). Основно дублиращо и прехвърляне на телени примки. Праг към дъното: Прусък към 5м

  Комините в Ямата- /Иво Тачев/

  Пропастта е забележителна с морфологията и необичайните си за мащабите на българските пещери обеми – големи зали и широки и високи комини. Зала Темерут е една от най-големите пещерни зали в България със своите размери прибл. 100х50х50 м. Големият комин (+235 м) е изкачен (В. Бояджиев, Л. Тренков) и картиран (И. Паричков) през 1987 г. след поредица експедиции на ПК „Искър“ с помощта на френските колеги от Speleo club des Causses (град Мийо). Коминът свършвал в корени на дървета; на съществуващата карта на пропастта картата на комина е погрешно привързана на друго място към основната карта (с гл. карт. Мариана Петрова), макар и денивелацията приблизително да съвпада. Това постижение е публикувано във френската спелеоложка периодика, а в България – в кратка статия в „Спелеопрактика“ (http://iskar-speleo. org/drupal/? q=node/27). До края на 20-и век нямаше сведения за изкачване от подобен мащаб (над +160 м) в света и то заслужено може да бъде причислено към постиженията на българската спелеология. Коминът в Лунната зала е също широк и внушителен със строго отвесната си долна част (докъдето може да стигне светлината). Той бе изкачен до края си след 2-3 експедиции на ПК „Искър“ в периода 1986-1987 г. (вкл. с изграждане на подземен лагер) от Светозар Щирков и Боян Иванов, но не е картиран, вероятно защото се оказа по-малък („само“ +140-160 м?). Третият комин (Коминът с водопада) е в долната част на зала Темерут. Не ми е известно да са правени опити за неговото изкачване, но ако в бъдеще има такива, те трябва да се правят в сухи сезони, тъй като през по-голямата част на годината той се облива от вода.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  Голямата яма №3 | *Ямата на Гьолджуклери №3

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Гьолджуклери –

  Рег.№ 2368 *Код № 217092  НМВ 931 м.

  Дължина 740м. Денивелация 382 м (-347м, 35м)

  През 1964 г „Академик“ София проучва началните части на пропастта. През 1978 г М. Петрова, И. Здравков, С. Каръков, Д. Димитров от „Протей“ Сливен намират продължение и след много експедиции успяват да проучат новите части. През 1991 г. В. Пелтеков, Е. Тодоров, Ив. Здравков, Н. Гладнишки и Тр. Даалиев екипират наново пропастта за проникване с единично въже. През следващите години са открити и проучени възходящи отвеси и кладенци от зала „Темерут“ нагоре, достигащи чак до повърхността +235 m. Те са дело на И. Паричков, Л. Тренков, С. Тошков, В. Бояджиев и Б. Иванов от “Искър“ София. Успешното изкачване на комина бе проведено през 1987 г. година от И. Паричков, Л. Тренков и В. Бояджиев. В пещерата бе прониквано чрез единично въже (ТЕВ) от началото на 1980-те години.

  Екипиране за ТЕВ: Входен отвес: 12-15м въже, телена примка 1, 5м, 1 карабинер. Начално закрепване на дървото срещо входа, основно на ламарината с телена примка 1, 5м. Камината със стълбата: 4-5м прусик или въже, 1 планка, 1 карабинер. Отвес преди 1 зала: 15м въже, 3 планки, 1 телена/платнена примка, 4/3 карабинера. Започва с парапет с основно/дублиращо на спитове от двете страни на големия камък на прагчето. Основно на отвеса е спит, дублиращо – сталактон над него. Отвес преди залата с езерото: 65-70м въже, 4 планки, платнена примка 1м, 7/6 карабинера. Основно и дублиращо на парапета на големите камъни с въжето и платнена примка. Основно и дублиращо на отвеса на спит и анкер, може с У-закрепване. Прехвърляне преди средата на отвеса отдясно. Парапета започва на две планки и завършва на два анкера. Отвес преди залата с костите: 40м въже, платнена примка 2-2, 5м, 3/2 карабинера. Основно и дублиращо на анкери, прехвърляне с платнена примка след средата на отвеса на 3-4м вляво (има червена стрелка). Отвес преди дендритни зали: 45м въже, 1 планка, 1 удължител, телени примки 3бр. х1м + 1брх0, 6м, 7/6 карабинера. Подвеждащ парапет с планка отляво с лице към отвеса. Основно и дублиращо вдясно на телени примки. Първо прехвърляне на спит с удължител 4-5м вдясно с лице към скалата, почти в улея (често е зацапан с глина). Второ прехвърляне на анкер на задната стена, удължен с телена примка. Парапет след прага на дендритни зали с телена примка. Отвес след дендритни зали: 40м въже, 2 планки + 1 таванна, 5/4 карабинера. Подвеждащ парапет на спит. Основно и дублиращо на анкери. Прехвърляне след 3-4м на спит. Парапета след дупката с таванна планка. Отвес преди зала „Темерут“: 35-40м въже, 3 планки, телена примка 2м, 4 карабинера. Подвеждащ парапет с телена примка 2м. Основно и дублиращо на спитове на тумбака вдясно. Прехвърляне на спит в дясно с гръб към залата. Пързалката: към 30м въже 8мм. Праг: 5м въже, 1 карабинер. Окачване на сталактонче (сталагмитче ?). Отвес до скърцащите камъни: 15м въже, 3 телени примки, 3 карабинера. Основно дублиращо и прехвърляне на телени примки. Праг към дъното: Прусик към 5м. ЗАБЕЛЕЖКА: По-малкия брой указани карабинери са икономисаните при връзване директно на платнените примки, удължителя или таванната планка. (Жоро Стайчев) ВТОРО ОПИСАНИЕ: Начално закрепване на входа – за дърво. Прагът е около 3-4м. След кален наклон се стига до първата зала. В десния край на залата от тесняк се излиза на Зм праг – екипира се с двете алпийски стьлбички на спит. От стьлбичките след тесняк пътя продължава вдясно надолу отново с тесняк. Излиза се в малка заличка, в края на която е заклинен камък. Зад камъка е началното закрепване за следващия отвее на образувание, a 2м по-надолу – спит с удължител. До тук пещерата не е показала все още истинската си красота. Следващият отвес вече влиза в огромната диаклаза, която продължава до -220м. Начално закрепване на образувание. Дублиране на образувание на дясната стена. Наклонен траверс около 5м. В началото на отвеса закрепване на примки, 2-3м по надолу спит. След около 20м на дясната стена има спит (характерно място – огромен синтров барабан, спита е на ръба му). Слиза се на площадката с езерото – едно от красивите места в пещерата. Отвесът продължава надолу, но е по-добре да се траверсира над малкия отвор и да се екипира от другата страна. Начално закрепване на образувание. Около 4м по-надолу спит (характерно място – когато стигнете до началото на самия отвес, в дясно горе). Слиза се на площадката и на 2м след нея прехвърляне с примки. Следващият отвес се екипира начално на примки на дясната стена – основно и дублиращо закрепване. Тръгва се на рапел към срещуположната стена (дясната по посока на движението на рапел!) На около 4м по-надолу има един спит. 3-4м по-надолу – отново спит. От втория спит се тръгва плътно до лявата стена и на образувание се прави отклонение с примка. Така не е необходимо прехвърляне до края на този отвее. Следва 7-8м пасаж, който се преминава на класика, но може и да се оборудва. Веднага след този пасаж долу в дясно трябва да се оборудва отвеса – „Y“-образно закрепване с примки. На 5-6м прехвърляне с примка. Начално закрепване за следващите две прагчета на образувания. Дублиране на спит, забит на ръба на първото прагче. След тях се попада в малка заличка, в края на която се изкачвате 1, 5м за началото на следващия отвее. Начално закрепване на образувание. Дублиране спит на голямо образувание в началото на отвеса. Прехвърляне на спит 10м по-надолу. По желание може да се направи още едно прехвърляне на примки надолу. От този отвес се попада в най-голямата зала на пещерата и една от най-големите в България – зала „Темерут“ (120х60м). От нея се стига до глинен наклон, който се екипира с въже за осигуровка. Слиза се до зала „Лагера“ (около -З00м). Плътно в дясно от там е пътя за дъното. Има праг около 5м, който може да се слезе на класика, но е желателно да се екипира. След него слизане около 3м и се стига до последния отвее, който се екипира в пещерата – 15м. Оборудва се изцяло с примки. След отвеса пещерата продължава с глинен наклон и праг около 4-5м. Дъното е непроходимо стесняване на – 346, 5м. ТРЕТО ОПИСАНИЕ: Входен отвес: 12-15м въже, телена примка 1, 5м, 1 карабинер (19м). Начално закрепване на дървото срещу входа, основно на ламарината с телена примка 1, 5м. Следва кална пързалка (~20м), заличка 6-7м, тесняк. Камината със стълбата: 4-5м прусик или въже, 1 планка, 1 карабинер ( ). Пропълзява се, след това заличка – има 2 пътя отгоре отдясно или отляво отдолу. Следва прагче (стълба за по-лесно) – наклонен камък с 2 спита Отвес преди 1 зала: 15м въже, 3 планки, 1 телена/платнена примка, 4/3 карабинера ( ) Започва с парапет с основно/дублиращо на спитове от двете страни на големия камък на прагчето. Основно на отвеса е спит, дублиращо – сталактон над него. Продължава се през 10-15м диаклаза, от залата се екипира наклонена цепка на големите камъни. Отвес преди залата с езерото: 65-70м въже, 4 планки, платнена примка 1м, 7/6 карабинера (100м +28 +28 и за долния). Основно и дублиращо на парапета на големите камъни с въжето и платнена примка. Основно и дублиращо на отвеса на спит и анкер, може с У-закрепване. Прехвърляне преди средата на отвеса отдясно. Парапета започва на две планки и завършва на два анкера. Отвес преди залата с костите: 40м въже, платнена примка 2-2, 5м, 3/2 карабинера. Основно и дублиращо на анкери, прехвърляне с платнена примка след средата на отвеса на 3-4м вляво (има червена стрелка). Отвес преди дендритни зали: 45м въже, 1 планка, 1 удължител, телени примки 3бр. х1м + 1брх0, 6м, 7/6 карабинера (52м). Подвеждащ парапет с планка отляво с лице към отвеса. Основно и дублиращо вдясно на телени примки. Първо прехвърляне на спит с удължител 4-5м вдясно с лице към скалата, почти в улея (често е зацапан с глина). Второ прехвърляне на анкер на задната стена, удължен с телена примка. Не се тръгва по диаклазата, а в дясно парапет след прага на дендритни зали с телена примка до отвора. Отвес след дендритни зали: 40м въже, 2 планки + 1 таванна, 5/4 карабинера (2*28). Подвеждащ парапет на спит. Основно и дублиращо на анкери. Прехвърляне след 3-4м на спит. Парапета след дупката с таванна планка. Отвес преди зала Темерут: 35-40м въже, 3 планки, телена примка 2м, 4 карабинера( ) Подвеждащ парапет с телена примка 2м. Основно и дублиращо на спитове на тумбака вдясно. Прехвърляне на спит в дясно с гръб към залата. Пързалката: към 30м въже 8мм (двата прусика- 6 и 8 мм). Направо са прашните зали, а надолу и дясно е прагчето. (Жоро Стайчев, Румяна Йотова) Праг: 5м въже, 1 карабинер (12м). Окачване на сталактонче (сталагмитче ?). Отвес до скърцащите камъни: 15м въже, 3 телени примки, 3 карабинера (28м). Основно дублиращо и прехвърляне на телени примки. Праг към дъното: Прусък към 5м

   

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Нейковски, М. Петрова, И. Здравков, С. Каръков, Д. Димитров, И. Паричков, Л. Тренев, С. Тошков, В. Бояджиев и Б. Иванов СПК "Академик", ПК "Протей" Сливен, ПК "Искър" София
 • Дата
  1978