Голямата въпа

 • Други имена
  Суфрата
 • Дължина
  450 m.
 • Дълбочина
  125 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  320 m.
 • Ерозионен базис
  90 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: не
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Определени са 10 вида животни
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Понорна, разклонена, низходяща

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Нейковски, Г.Антонов, Ал.Стрезов, П.Делчев; Ив.Петров СПК "Академик" София
 • Дата
  1975