Голямата пещера

 • Други имена
  Голямата Боевска пещера
 • Дължина
  205 m.
 • Дълбочина
  12 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1065 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Установени са над 23 вида безгръбначни животни
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове: обитава се от вида Малък подковоносец

  Описание на достъпа

  № район и пещера

  410028 Район и област Смолянски район, Рило-Родопска област Местоположение Местност Кокарака Махала / квартал
  Населено място с. Боево Код на ЕКАТТЕ 4861 Община Рудозем Област Смолянска област G P S 2449522041315310 – WGS84 Достъпност Статус Каптирана – водоизточник Категория Със специално значение Достъп Охраняван Защитена от
  Характеристики Вид Пропастна пещера Влажност Влажна , Водна Разклоненост Многоетажна , Разклонена Други Скала – Мрамор, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 205м Денивелация (- , +) 10м (-10м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 1120м Карта
  Картирали П. Бизев, Д. Райчев, Зл. Андонов, Ил. Йончев и др. Експедиция Клубна експедиция Клуб „Студенец“ Чепеларе Година 1969 Мащаб 1: 500 Прекартирали
  Последна карта 1969г.

  История на откриването Според местна легенда в нея е скрито богатството на поп Мартин и Вълчан войвода, което се охрянява от змия, направена от 90 оки восък с пружинен механизъм. Пещерата е известна на местното население, но малцина могат да ви заведат до входа – подхода е силно обрасъл. Първи сведения за нея черпим от Христо Калинов, който е посетил пещерата заедно с прислужника на училището. При посещението са открити няколко бедрени кости, фрагменти от челюсти и зъби от пещерна мечка. Открити са керамични фрагменти от късния енеолит, но иманярските изкопи са разрушили почти напълно културния пласт. Пещерата е била използвана като временно жилище. При проучванията се oткpuxa кocти от пещерна мeчка (Ursus spelaeus) – долни челюсти, бедрени кocтu u зъби. Водата, която идва от пещерата, е каптирана за водоснабдяване на селото. Около извора е обособена санитаро-охранителна зона. На входа има монтирана метална врата. Картирана на 11/04/1969г.

  Местонахождение Намира се в землището на с. Боево в местността „Koкapa“ в близост дo кaптaжa на селото. Боево е малко село, до което се стига по черен път, който започва от кв. Възраждане на гр. Рудозем. Колата се оставя в северо-западния край на селото до чешма с 985м НМВ, чиято вода идва от пещерата (каптирана 1941г). За нея се тръгва по черния път, който катери хълма над селото. По него се върви до момента, когато пътя започва да завива надясно и да траверсира склона. От място, където на борче е написано 555 (номер на горски отдел), тръгва ясно очертана горска пътека, която без разклонения продължава да изкачва нагоре. По нея се върви около 650 средно големи крачки (около 500м). Без никакъв ориентир от пътеката трябва да слезе надолу по склона между гъстите габъри, издънкови дъбове и други храсти около 40-50м. Слиза се, докато се видят открити, наклонени варовикови плочи, в десния горен край и леко встрани на които се намира входа на пещерата, който гледа право надолу към долината. Ако сe слезе по-надолу трябва да се види малката постройка на каптажа, от който започва тръбата за селото. (Боян Петров) Развита в приабонския седиментен комплекс – в мраморните брекчи и конгломерато-брекчи.

  Описание на пещерата Входът на пещерата е ориентиран на югоизток и се намира сред габъри с размери 1х1м. На малка площадка отпред се намира метална врата, с която е бил затворен входа. Главната галерия на пещерата следва тесен меандър, който се развива надолу. След около 100м се стига до слизане на класика около 8м и се попада в зала. Оттам започват няколко разклонения, лявото от които продължава и с пълзене се продължава по меандър, който достига до ръба на отвес, от който духа силно и се чува вода. Екипира се с 10м стълба или въже. В пещерата има вторични образувания, малки локви и подземен поток. ВТОРО ОПИСАНИЕ: Пещерата се развива в мраморни брекчи и конгломерати. Входът се намира сред габъри и е с размери 1х1м. Главната галерия е с дължина 132М и представлява тесен меандър, който с няколко прага слиза до подземен поток. По протежение на централната галерия има малки зали и няколко разклонения. За да се стигне до дъното, последният праг трябва да се екипира със стълба или късо въже. В пещерата има много вторични образувания, малки синтрови езера и подземен поток. (Боян Петров)

  Екипиране за ТЕВ Екипирането е в описанието.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата