Голямата Кипиловска пещера

 • Други имена
  Челевешница, Кипиловската пещера
 • Дължина
  182 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1895
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Голямата Кипиловска пещера –

  Човешката, *Человещницата

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Боаз дере –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 26, 145748 N 42, 533156 – WGS84

  Рег.№ 1326 *Код № 217065 *НМВ 622 м.-

  Дължина 182м. *Денивелация -6м.

  История на откриването:

  Описана за първи път през 1895г от К. и Х. Шкорпил. Известна под имената „Човешкото“, „Человешкото“ и „Четиридесет мъченици“. По легендата по време на турското робство в нея са били заловени, мъчени и умъртвени българи-бунтовници. Картирана 1964г. от Христо Делчев – СПК „Академик“ гр. София. Прекартирана на 12/08/1975г. от Кунчо Кунев-ПК „Кабиле“ гр. Ямбол.

  Местонахождение:

  Намира се на 2, 5км от с. Кипилово в местността Боаз дере на левия бряг на реката, на около 100м от пътя в основата на стръмен склон. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Низходяща, разклонена, едноетажна, влажна и широка, типично куполна пещера. Образувана е по силно изразена диастромна пукнатина. Входът е сравнително малък – 1. 5-2м. със северозападно изложение. Придвижването става наведен, едно стеснение с малък праг и голяма зала с много висок свод, богата на огромни образувания – но много от тях изпочупени и грозно опушени. След един завой на ляво има още една зала със същите размери – 20х20м. Третата зала е също голяма, но вече по-бедна на образувания, като в края има малко разклонение, явяващо се последната проходима точка. Наслагите са предимно пръст и глина, а по-голямата част от пода е покрита с накипна кора. Срещат се единични екземпляри прилепи. Фауна изследвана от П. Берон през 1960г. От тази пещера е описана ендемичната троглофирна стоножка Anamastigoma falcata /Diplodа/. Измерените температури /16. 10. 1966г./ показаха: 1-ва зала – Т на въздуха 8*, Т на почвата 8*, влажност 95%; последна зала – Т на въздуха 8, 5*, Т на почвата 8/, влажност 95%.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  К. Ш корпил, Х. Шкорпил, Ал. Грозданов, Христо Делчев, Кунчо Кунчев СПК "Академик" София, ПК "Кабиле" Ямбол
 • Дата
  1975-08-12