Голямата хумба

 • Други имена
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  94 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  980 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1970
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  БФС 945 Г О Л Я М А Т А Х У М Б А

  гр. Котел обл. Сливенска

  Местонахождение

  Пропастта се намира на стръмния северен склон на основното старопланинско било, прибл. на разстояние 60 м и денивелация -25 м от билото, под старата пътека Ком – Емине.

  Достъпът до района е от разклона вдясно от пътя за м. Зелениче в м. Пиздра. Тръгва се по черния път, който е подход и за м. Билярника. Подминава се м. Билярника и се продължава нагоре по черния път. След няколко серпентини пътят подминава над поляна с останки от чешма с бетонено корито. Пътят криволичи стръмно в прибл. посока ЗСЗ. След подминаване на останки от кошара се достига до превал. До тук може да се достигне с автомобил с добра проходимост и при сухо време. На това място се отделяме от пътя и тръгваме напред през превала, пресичайки както него, така и долчината след него (м. Турската нива), и се изкачваме на отсрещното било (на вр. Гераните), по което минава старата пътека Ком – Емине. Тръгваме по нея наляво (на запад). След около 200 м пътеката е вече излязла от гората и сме на открито било. Тук вляво от пътеката има характерна група от 4 бука. Пътеката следи релефа на билото и от 4-те бука започваме нестръмно изкачване (посока ЮЗ) по нея. Входът на пропастта се търси тук, под пътеката, непосредствено над границата на гората, под ясеново дърво. Самият вход представлява четириъгълник, раз- положен в наклонената плоскост на склона, с размери 1, 5м Х 2, 5м. В самия вход има израснал лесков храст. Отвесът започва от входа на пропастта. От входа на пропастта има пряка гледка към гр. Омуртаг.

  Измерени азимути: – към вр. Гераните (?): 76 градуса – към вр. Чашка: 260 градуса – от групата от 4 бука към пропастта: 334 градуса – от отделен стар сух бук под пътеката към пропастта: 270 гр./разст. 8м

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ. Входен отвес -70 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Х.Харизанов, Д. Димитров СПК "Академик" София
 • Дата
  1970-08-09
 • Голямата Хумба

  Изходен пункт е изворчето „Пиздра“ на шосето от Котел за горското стопанство „Зеленич“. Тръгва се по добре очертан горски път по северния склон на планината, минава се покрай кошарата в местността Билерника и се стига хребета, след което се продължава в западна посока.

  Входът на пропастта (980 м. н.в.) е на южния склон на двадесетина метра под билото. Той е четириъгълен , леко наклонен спрямо хоризонта. Влиза се веднага в масивен отвесен кладенец. По неравната стена на 30-тия метър се достига наклонена малка площадка, покрита с камъни. Отвеса продължава с елипсовидна камбана до 70-тия метър. От самото дъно силно наклонена снишаваща се галерия, широка 3 метра, води в източна посока към две фурни. Подът е затрупан с дребни камъни. През лявата от фурните в южна посока следва непосредствено нов кладенец. Отвеса е малък с каменопад. Дъното е с бъбрековидна форма, затрупано с камъни. Общата денивелация е 94 метра.

  Температурата на въздуха на дъното на 9 август 1970 година бе 9,4о.

  Д. Димитров