Голямата хумба

 • Други имена
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  94 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  980 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  БФС 945 Г О Л Я М А Т А Х У М Б А

  гр. Котел обл. Сливенска

  Местонахождение

  Пропастта се намира на стръмния северен склон на основното ста- ропланинско било, прибл. на разстояние 60 м и денивелация -25 м от би- лото, под старата пътека Ком – Емине.

  Достъпът до района е от разклона вдясно от пътя за м. Зелениче в м. Пиздра. Тръгва се по черния път, който е подход и за м. Билярника. Подминава се м. Билярника и се продължава нагоре по черния път. След няколко серпентини пътят подминава над поляна с останки от чешма с бетонено корито. Пътят криволичи стръмно в прибл. посока ЗСЗ. След подминаване на останки от кошара се достига до превал. До тук може да се достигне с автомобил с добра проходимост и при сухо време. На това място се отделяме от пътя и тръгваме напред през превала, пресичайки както него, така и долчината след него (м. Турската нива), и се изкач- ваме на отсрещното било (на вр. Гераните), по което минава старата пъ- тека Ком – Емине. Тръгваме по нея наляво (на запад). След около 200 м пътеката е вече излязла от гората и сме на открито било. Тук вляво от пътеката има характерна група от 4 бука. Пътеката следи релефа на билото и от 4-те бука започваме нестръмно изкачване (посока ЮЗ) по нея. Входът на пропастта се търси тук, под пътеката, непосредствено над границата на гората, под ясеново дърво. Самият вход представлява четириъгълник, раз- положен в наклонената плоскост на склона, с размери 1, 5м Х 2, 5м. В самия вход има израснал лесков храст. Отвесът започва от входа на пропастта. От входа на пропастта има пряка гледка към гр. Омуртаг.

  Измерени азимути: – към вр. Гераните (?): 76 градуса – към вр. Чашка: 260 градуса – от групата от 4 бука към пропастта: 334 градуса – от отделен стар сух бук под пътеката към пропастта: 270 гр./разст. 8м

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 945 ОД Описание на достъпа “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ГОЛЯМАТА ХУМБА “Класиф.№ 217060 “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: гр. Котел “Общ. Котел “Обл. Сливенска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: сдруж. МОЕРПА “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 20. 08. 2000 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ.Входен отвес -70 м.

  Техническо описание

  п»ї *Голямата РҐСѓРјР±Р° –

  РіСЂ. Котел *Сливенска област –

  Местност Гераните –

  Котленски район в„– 217 –

  Старопланинска област –

  Рег. в„– 945 *РљРѕРґ в„– 217060 *РќРњР’ 980Рј –

  Обща дължина 20м *Денивелация -94м

  От Котел по черния път към Кипилово и Зеленич се стига до м. Пиздра (около 10км). Местността може да се познае по изградения отляво на пътя заслон. От м. Пиздра се пресича реката и се тръгва по черния път на северо-изток. Това е и подхода за Билерника и Приказна. Този път е проходим само за джипове. Подминава се пътеката за Приказна, а след нея и разрушена беседка. Пътя прави доста завои и се движи първия един час в гора. След това прави остър десен завой и се изкачва на странично открито било. От тук продължава наляво в северна посока. От тук се вижда гр. Котел. След още 15-тина минути се излиза на централното било. Тук пътя се разделя като десния отива към гр Котел. Тръгва се по левия и след още 10-тина минути се стига до основата на вр. Гераните. Тук напускаме пътя и се качваме на върха (2 минути). Общата дължина на пътя от м. Пиздра до тук е 5. 1 км. На върха има триангулачна точка, която се търси ниско в тревата. От точката се тръгва надолу към странично било по азимут 35°. Пресича се рядка букова гора и се излиза на поляна с гледка. Пред нас има група от характерни 4 бука. От върха до тук около 350м. От четирите бука се свива вляво (почти пълен север). Следва слизане около 60-70 метра по открит тревен склон. За ориентир служи стар пионерски лагер който се вижда под нас и неголям ясен. Входа на дупката се намира непосредствено до ясена. Във входа има израснал лесков храст.

  Техническо описание:

  1 отвес (Р 80) – Подвеждане РЅР° РґСЉСЂРІРѕ. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕ Рё дублиращо РЅР° лесковия храст Рё СЃРїРёС‚ РЅР° срещуположната стена (това Рµ единствения СЃРїРёС‚ РІ пропастта). Междинно РЅР° 16-17Рј РїРѕ РЅРёСЃРєРѕ СЃ РїСЂРёРјРєР° РЅР° натек. Междинно РЅР° 15-тина метра РїРѕ-РЅРёСЃРєРѕ РЅР° образувание СЃ РїСЂРёРјРєР° отляво. РћС‚ тук следва наклонен сипей РїРѕ който трябва РґР° СЃРµ РІСЉСЂРІРё внимателно. Р’ края РјСѓ започва отвес СЃ дълбочина около 40 метра. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕ Рё дублиращо СЃРµ правят РЅР° скални образувания СЃ дълги РїСЂРёРјРєРё точно РїРѕРґ СЂСЉР±Р° РЅР° отвеса. (тук трябва РґР° СЃРµ набие СЃРїРёС‚ защото трие). Междинно РЅР° сталактон РЅР° 2Рј РїРѕ-РЅРёСЃРєРѕ СЃ дълга РїСЂРёРјРєР°. РћС‚ тук РґРѕ дъното РЅР° отвеса СЃРµ изпада РІ камбана. Дъното представлява сипей. Отляво РґР° СЃРµ набият няколко таванни спита Рё РґР° СЃРµ изведе отвеса РІ камбана. РџСЂРё минаване отдясно СЃРµ подвежда РЅР° скални образувания СЃ РїСЂРёРјРєРё Рё СЃРµ слиза РЅР° класика СЃСЉСЃ самоосигуровка през изтръпнал блокаж. Внимание! Да СЃРµ внимава РїСЂРё преминаването РЅР° двата сипея. Ронливо Рµ Рё камъните падат РґРѕ дъното РЅР° отвеса!

  Необходим инвентар:

  1х90 и 1х15м въже, 1 удължител, 8 ленти (задължително 2 от тях дълги), 5-9 карабинера, 2 протектора за възел

  Джу, 2013