Голямата гърловина

 • Други имена
 • Дължина
  40 m.
 • Дълбочина
  100 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1242 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Голямата гърловина, с. Черни Осъм

  /Достъп: (РѕС‚ СЃР±РѕСЂРЅРёРєР° „Най-дълбоките пропасти РІ РўСЂРѕСЏРЅСЃРєРё подрайон“)/ OС‚ РїСЂРѕС…РѕРґР° Беклемето тръгваме РїРѕ асфалтирания РїСЉС‚ Р·Р° арката РЅР° свободата, който напускаме РїСЂРё големия завой надясно Рё продължаваме РїРѕ билния РїСЉС‚ РЅР° изток. Преди РІСЂ. Лепенят пътят СЃРµ раздвоява. Десният продължава РїРѕ главното било РєСЉРј С…. Дерменкая. Продължаваме РїРѕ левия, които подсича северните склонове РЅР° РІСЂ. Лепенят Рё РІСЂ. Локвата Рё СЃРµ СЃРїСѓСЃРєР° РїРѕ страничното било РєСЉРј премката над Голям Чаушов РґРѕР» – изходен РїСѓРЅРєС‚ Р·Р° пещерите Райчева РґСѓРїРєР°, Голямата Рё Малката СЏРјР°. Продължаваме надолу РїРѕ пътя, подсичайки РІСЂ. Писания камък. Р’ ляво СЃРµ отклонява пътя Р·Р° С…. Чучул. Продължаваме РІ РґСЏСЃРЅРѕ РїРѕ пътя, водещ РєСЉРј три кошари. Подминаваме първата, където РёРјР° чешма РґРѕ самия РїСЉС‚, Рё стигаме РґРѕ втората. До тук може РґР° СЃРµ стигне СЃ кола Рё РґР° СЃРµ остави РїСЂРё кошарата. Пеш пътят РґРѕ тук СЃРµ изминава Р·Р° около 2 часа. РћС‚ тази кошара РґРѕ РІС…РѕРґР° РЅР° пропастта СЃРµ стига Р·Р° 30 – 40 минути. Тръгваме РЅР° изток РїРѕ билния зад кошарата, който СЃРєРѕСЂРѕ СЃРµ разделя, както Рё самото било. Продължаваме РїРѕ дясното било, което слиза стръмно надолу Рё СЃРєРѕСЂРѕ навлиза РІ РіРѕСЂСЃРєРёСЏ РїРѕСЏСЃ. Когато билото СЃРµ изравни Рё РґРѕСЂРё започне леко РґР° СЃРµ изкачва, започваме спускане РїРѕ диагонал РІ РґСЏСЃРЅРѕ. РўСЉСЂСЃРёРј слабо изразено странично ребро, стръмно Рё скалисто отляво Рё РїРѕ-полегато отдясно. Продължаваме надолу РїРѕ него, оглеждайки склона РїРѕРґ нас Р·Р° характерна седловина СЃ малко езерце. Водата РјСѓ блести Рё СЃРµ вижда отдалеч сред рядката Р±СѓРєРѕРІР° РіРѕСЂР°. Езерцето Рµ характерен ориентир, тъй като едва ли РёРјР° РґСЂСѓРіРѕ такова РІ целия район. Р’С…РѕРґСЉС‚ РЅР° Голямата гърловина СЃРµ вижда РѕС‚ езерцето РЅР° РїРѕ-малко РѕС‚ 30 метра над него.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: да
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: екипирана за ТЕВ,входен отвес 83 м.

  Техническо описание

  Голямата гърловина, с. Черни осъм*

  /Техническо описание:/ Пещерата започва с малък вход и къс тесняк около 40х40см. След това има къс наклон, малка зала и блокаж. Може да се мине под или над блокажа, като по-удобно е минаването отгоре, което отвежда до единствения отвес в пещерата, който е с диаметър около 10м и много красив.

  1РІРё отвес, 90Рј – Подвежда СЃРµ СЃ въжето РЅР° сталактон РІ РґСЏСЃРЅРѕ РІ РіРѕСЂРЅРёСЏ край РЅР° блокажа. Слиза СЃРµ СЃ РѕСЃРёРіСѓСЂРѕРІРєР° РїРѕ 5Рј наклон РґРѕ малка площадка. Р’ РґСЏСЃРЅРѕ гледайки РєСЉРј отвеса СЃРµ правят РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕ Рё дублиращо закрепване РЅР° РґРІРµ образувания СЃ РїСЂРёРјРєРё през около 2Рј. РќР° 3Рј надолу РїРѕРґ СЂСЉР±Р° прехвърляне РЅР° СЃРїРёС‚. РќР° 20Рј прехвърляне РЅР° сталактон СЃ дълга РїСЂРёРјРєР°. РќР° 10Рј прехвърляне РЅР° СЃРїРёС‚. РќР° 34Рј прехвърляне РЅР° СЃРїРёС‚ малко РІ ляво. Следват 11Рј РґРѕ дъното.

  /Желателно е долната част на отвеса да се разбие с още 1-2 прехвърлания. Скалата е гладка и здрава през цялото време в този участък. /

  Необходим инвентар: 110м въже (повече, ако се свързват въжета и остава излишък), 3 планки, 3 примки, 6 карабинера

  Владимир Георгиев, 2013