Голямата Дряновска пещера

 • Други имена
 • Дължина
  120 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  676 m.
 • Ерозионен базис
  40 m.
 • Година на откриване
  1966
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Рег.№ 02 *Код № 217002 –

  Картирали: Ал. Грозданов „Академик“ София 1969 г, Мащаб 1: 200 Прекартирали: Ив. Борисов „Луцифер“ Търговище 1992 г.

  Пещерата се намира на около 8 км западно от гр. Котел, в близост до Горско стопанство „Зеленич“ на северния склон на Дрянова могила, на 500м от м. Пиздра по шосето Котел – Зеленич. Входът е разположен на скален венец, на 40м над десния бряг на реката. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30 градуса/южно бедро на Котленската антиклинала. Размерите на входа са 4х3м. От него започва суха хоризонтална галерия със същата височина и глинест под. Тя води до малка зала, където пещерата се разклонява. Лявото разклонение с почти източна посока е дълго 18м и наподобява зала с висок 7-8м таван. Пода е глинест и хлъзгав, близо до стените се срещат сталактити и сталагмити. В ляво на галерията започва камина, която според други посетители води в нови галерии. Дясното разклонение с почти западна посока е доста ниско и широко(4х1м). Подът е покрит също с глина. Срещат се сталактити, сталагмити, „пчелни кошери“ и т. н.

  Описание на достъпа

  Рег.№ o2 *Код № 217002 –

  Картирали: Ал. Грозданов „Академик“ София 1969г ; Мащаб 1: 200 Прекартирали: Ив. Борисов „Луцифер“ Търговище 1992г.

  Пещерата се намира на около 8 км западно от гр. Котел, в близост до Горско стопанство „Зелениче“ на северния склон на Дрянова могила, на 500м от м. Пиздра по шосето Котел – Зеленич. Входът е разположен на скален венец, на 40м над десния бряг на реката. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30 градуса/южно бедро на Котленската антиклинала. Размерите на входа са 4х3м. От него започва суха хоризонтална галерия със същата височина и глинест под. Тя води до малка зала, където пещерата се разклонява. Лявото разклонение с почти източна посока е дълго 18м и наподобява зала с висок 7-8м таван. Пода е глинест и хлъзгав, близо до стените се срещат сталактити и сталагмити. В ляво на галерията започва камина, която според други посетители води в нови галерии. Дясното разклонение с почти западна посока е доста ниско и широко(4х1м). Подът е покрит също с глина. Срещат се сталактити, сталагмити, „пчелни кошери“ и т. н.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ал. Грозданов, Ив. Борисов СПК "Академик" София, ПК "Луцифер" Търговище
 • Дата
  1966