Голямата темнота

 • Други имена
  Ямката
 • Дължина
  1863 m.
 • Дълбочина
  106 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  922 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2003
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Голямата темнота |*Ямката –

  с. Дреново *Махала Стефановци –

  Община Костинброд *Софийска област –

  Местност Равнището –

  Безденски район № 205 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 142 *Код № 205015 *НМВ 910м.

  Обща дължина 2100м. *Денивелация -106м.

  Името на пещерата е дадено от изследователите. Въртопът е набелязан през лятото на 1992 г. от софийските пещерняци М. Златкова, Зд. Илиев, В. Шекерджиева – Спелеосдружение „МОЕРПА“ гр. София. След десетина-петнайсет дни изкопна работа и укрепяване на стените на 16 януари 1994 г. се влиза в пещерата след разкопаване на входните 30м. Изследването и картировката продължават до края на 1995г. Освен картиро- вачите в откриването и изследването на пещерата участват Стоян Петков, Иво Тачев, Вера и Пешко Колеви, Д. Паунов, Т. Иванова, Мила Паспаланова, Ева Филипова, Юлиян Филипов, Д. Узунов, Андрей Дражев и др. Все още има некартирани части срещу течението на реката, а наскоро Мария Златкова и Стоян Петков са открили още 200м нови галерии.

  Местонахождение:

  Пещера в триаски варовици и доломити на 35км от София до с. Дреново, на 300м западно от махала Стефановци в местността Раздолци.

  Описание на пещерата:

  Триъгълният вход на пещерата не е в дъното на въртопа „Ямката”, а на склона му, на +6м. Укрепен е с дървета и е началото на разклонена двуетажна пещера. Първите 30м са тесни, защото са изцяло разчиствани. Ключов пасаж на пещерата е труден тесняк, с дължина около 8м, наречен „А4“, на 18м от входа. Навътре пещерата е много разнообразна – блокажи, реки, зали, с красиви образувания, водопад, сифон. Горен етаж, дълъг 350м и много красив, който отново се свързва с реката. След около стотина метра нов плътен сифон, с дълбочина 3м и това е краят на пещерата. След тесняка „А4“ има праг -5м. следва малка заличка, в която се появява поточе и малко след това има разклон. Пътя продължава в ляво и надолу през серия от тесняци, наречени „А4”. Горе остават още 50м галерии, завършва- щи в зала с блокаж. След тесняка „А4” има праг -5м и започва стръмно про- виране надолу през блокажа, докато се слезе пак на потока. Тук той е увели- чил дебита си двойно. Надолу галерията е широка и удобна за проникване. На места има горни нива, по които се минава. На около 120м има само едно стеснение, последвано от праг -4м. След 300м се достига водослива на нашия поток с река, идваща от ляво. Нагоре срещу течението и след 50м тя се появя- ва от грифон. Освен нея има и друг малък приток, който се влива там. Срещу течението му сме продължили около 200м, като в тази част изследването и картировката не е довършена.

  Голямата река идва от пещерата „Раздолци”, която се явява основен водосбор на района. Надолу след водослива галерията става висока и широка. Във височина се отварят красиви горни етажи, по които идват малки притоци. Достига се отвес -6м, който се слиза в ляво на камина. След 50м е първия полусифон. Лягаме във водата и го пропълзяваме. Надолу галерията е пак широка и висока. След 150м е втория полусифон. Той се заобикаля от дясно по горен етаж и се слиза отново на реката. Още 150м и сме пред сифона на дъното. До тук дълбочината е -106м, а дължината на картираните галерии 2, 100м. С флуоресцеинов опит сме доказали, че реката излиза на извора „Воровитец” под мах. Въртопо. Изворът е каптиран за с. Завидовци. Мария Златкова – „МОЕРПА“ Сф !!! ВНИМАНИЕ: Към края на 2002г „стария вход“ се беше срутил. Група пещерняци разкопа входа, като е нужно късо въже, за да може удобно да се слезе и излезе при денивелация 4-5м.

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Двуетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата