Глога

 • Други имена
  Пещера № 158 -
 • Дължина
  47 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  9 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Глога / *Пещера № 158, № 109 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Шишманов рид –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 371085 N 43, 055813 – WGS84

  Рег.№ 1567 *Код № 203167 *НМВ 317м.

  Обща дължина 48м. *Денивелация +9м.

  Картирана на 23/10/1976г. от Петко Съйнов, Владо Попов СПК „“Академик““ гр. София. Прекартирана на 05/05/2005г. от Ал. Жалов, Т. Томов – ПК „Хеликтит“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се на 2км И-СИ от ж. п. гара Черепиш в местността Шишманица, под Шишмановото кале в южната периферия на Ржана планина, Западен Предбалкан. Пещерата се намира на скалното ребро на хълма Шишманово кале, спускащо се на запад към р. Искър, в горната му по-полегата част под върха на хълма. До пещерата се достига, като от с. Лютиброд се върви по стария път за Черепишкия манастир, минаващ над Искърското дефиле. След преминаване през характерната местност Процепения камък (през едната от Ритлите) за 10 мин. се достига до седловината източно от Шишмановото кале(м. Св. Атанас). От там се изкачва самият хълм Шишманово кале и се продължава надолу в същата посока(прибл. на запад). Скоро пътеката преминава по тясно скално ребро. Тук до самата пътека е вертикалният вход на Козята пещера № 4965 Минава се покрай него и се спуска от дясно, по ръба на скалното ребро по посока главния път София-Мездра. На първата седловинка, в ляво от ръба се намира входа на пещера „Глога“ с формата на силно удължена елипса. Маркиран е с кода на БФСп и е сложен рег.№ 1567. Пещерата е развита в горнокредни-долноюрски варовици от Сливнишката свита, в карбонатната мантия на Згориградската антиклинала.

  Достъп 2: Изходен пункт ж. п. гара Черепиш.

  Излиза се през двора на семинарията на шосето София -Мездра и се тръгва посока с. Лютиброд. Минава се покрай крайпътното ханче, пресичат се двата тунела и на около 20м преди третия тунел, който пресича горния етаж на Шишмановата дупка, се отбиваме вдясно по склона, покрай ръба на скалното ребро на Шишманов рид. Входът на пещерата е видим отдалеч. Намира се в най-горната част на скалния масив.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Суха, развита на няколко нива, разклонена, бедна на образувания. Влизането се осъществява, като се преодолее двуметров праг. От привхода пещерата се разклонява на две. Дясната галерия е почти хоризонтална, в лявата си част има три отвора, които водят до тясна галерия с дължина около 7м. Единият и край завършва с блокаж, а другия с отвор разположен във входната част. Лявото разклонение е възходящо, в дясната му страна се отварят три отвора, които са разположени високо над основата на скалния венец. След възходящата част следва хоризонтален участък, в чийто край се отваря наклонен комин с височина около 6м. Във връхната си част се разклонява. Напред следва хоризонтална галерия с дължина 7м., а встрани галерия от 4 метра, в чийто край се разкрива тесен, непреминат отвор-вход.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: развита на няколко нива,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата