Георгиевата пещера

 • Други имена
  Гюргьовската пещера
 • Дължина
  130 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  130 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  , , ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Georgievata peshtera – cave near Kosti Village. Length 130 m.

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Visit: 22.07.1975 (P. Beron).
  Isopoda: Ligidium herzegowinense, Trichoniscus valkanovi, Cylisticus convexus
  Araneae: Nesticus cellulanus, Palliduphantes istrianus
  Trichoptera: Micropterna malaspina

  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Георгиева пещера | „Гюргьовската пещера“

  БФСп № 1270

  с. Кости Община Царево Бургаска област Странджански район, Средногорско-Тракийска област № 310 БФСп № 1270 Код № 310042 Местност: Малък Буджак Статус – В национален парк (резерват) Достъп: Охраняван Обща дължина 150м Денивелация -10м

  Пещерата е проучена и картирана на 22/07/1975 г от Петър Делчев от “Академик” София и Щ. Тодоров, Д. Димитрова и А. Рачев от ПК “Странджа” Бургас. Намира се югоизточно от с. Кости в местността Малкия Буджак, на левия скат на р. Резовска, 13 застава. Развита в юрски мраморизирани варовици, които изграждат Стоиловската синклинала, която е част от Странджанския антиклинорий. Височина над МЕБ 130м. Описание на пещерата – Хоризонтална, влажна с голяма привходна зала с размери 20х10м. От залата тръгват три галерии. Бедна на образувания, само в края се забелязват единични сталактити. Подът е покрит с глина и нападали от тавана блокове.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Лабиринтна, едноетажна

  Карта

 • Картировач(и)
  Петър Делчев, Щ. Тодоров, Д. Димитрова, А. Рачев СПК "Академик" София, ПК "Странджа" Бургас
 • Дата
  1975-07-22
 • Георгиевата пещера

  карта СПК „Академик“ 1975 г., Петър Делчев

  Хоризонтална, влажна с голяма привходна зала с размери 20 х 10м. От залата тръгват три галерии. Бедна на образувания, само в края се забелязват единични сталактити. Подът е покрит с глина и нападали от тавана блокове.