Газеничето

 • Други имена
 • Дължина
  26 m.
 • Дълбочина
  72 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: да
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: !! ОПАСНОСТ ОТ СО 2 !!

  Техническо описание

  Техническо описание на пропаст „Газеничето“ гр. Етрополе Рег.№ 5755 Необходим инвентар: 25+30+25м. въже, 9 планки за анкери, 2 примки, 10 карабинери, 1 удължител, 2 протектора -1отвес-25м въже, 3 планки, 2 примки, 4 карабинера, 1 протектор -2отвес-30м въже, 3 планки, 1 удължител, 3 карабинера, 1 протектор -3отвес-25м въже, 3 планки, 3 карабинера Пещерата започва с блокаж, който в долната си част се разширява в зала. Започва със слизане през входен тесняк около 3м. Излиза се в леко уширение с наклонен кален под, в лявата страна има втори наклонен тесняк. След него се излиза в малка наклонена зала под блокажа, и се слиза на класика 4-5м по цепка. В долния и край зап- очва първи отвес 17м. Закрепване на подвеждащ парапет на спит в началото на дясната страна. На 3м навътре основно и дублиращо за- крепване на 2спита на дясната страна. Подхода е тесен, силно нак- лонен, с много стъпки в началото. Междино закрепване на 3м надолу и 1м в дясно на две скални образувания с примки. Необходим е протектор на около 2м надолу. Слиза се в малка зала 1, 5м на 4м В левият край на залата започва втори отвес 24м. с тесен вход. Основно и дублиращо закрепване на спитове ниско на дясната сте- на. Желателно е да се сложи протектор на 1м надолу, поради неудоб- ното излизане, въжето трие. На 5м надолу на същата стена в ляво междинно закрепване на спит с удължител. На 8м надолу в ляво междинно закрепване на спит. Преминава се през ясно изразен праг, и се слиза отново в малка зала 1, 5 на 3м с под покрит с дебел пласт лепкава кал. В десният край на залата има много тясна вертикална цепка, през която се слиза 2м до малка площадка. За осигуровка и улеснение на минаването има спит високо на лявата страна. След площадката следва отвес 18м. Основно и дублиращо закрепване на 8мм анкери на срещуположната стена. Без междинни прехвърляния. Стига се до кално дъно. В едната страна надолу продължава непроходима цепнатина с натеци. Забележки: В пещерата от началото на първи отвес надолу има газ. Не може да се запали кибрит или запалка. При първите прониквания се усещаше миризма. Донякаде субективно, но се усеща по-ускорен пулс и леко затруднено дишане. Други проблеми не сме имали, но трябва да се прониква с повишено внимание. -За слизането по цепката в началото може да се пусне прусек за удобство. -В скалата над входа има забит спит използван при разчистването на входа и проучването. Не се използва за екипиране. Описанието е направено от Владимир на 01. 09. 2009 г.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата