Гарваново гнездо

 • Други имена
 • Дължина
  36 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  12 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Гарваново гнездо* с. Драгана Ловешка област Местност *Горнодраганските колиби* Дължина 40м. Рег.№ 1312

  Пещерата се намира на около 5, 1км северозападно от с. Драгана. отстои на около 1 час път по течението на р. Каменица на левия географски бряг. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Входът се намира на 2м от подножието на малък, скален венец. Той е с югозападно изложение, с неправилна форма. Размери 4 на 2м. Пеще- рата е хоризонтална, смесена, неразклонена, влажна, едноетажна. На 18 -ия метър се намира 12 метров комин. От пещерните образувания се срещат сталагмити. Изследвана и картотекирана 1980 год. от М. Спас- ов, Г. Герганов и Ст. Цветков членове на п. к.*Стратеш* гр. Ловеч.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата