Гарван дупка

 • Други имена
 • Дължина
  71 m.
 • Дълбочина
  32 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Гарван дупка – о2*

  с. Садовец *Община Долни Дъбник *Плевенска област –

  Местност Езерото –

  Драганово-Бежановски карстов район № 208 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 174956 N 43, 172526 – WGS84 –

  Коорд.: E 24° 17′ 55, 3″ N 43° 17′ 26, 8″

  Рег.№ 435 *Код № 208002 –

  Обща дължина 1071м. *Денивелация -13м.-

  Площ, Обем, НМВ

  Местност: *Студенец* с. Садовец област Плевенска Дължина 71м. Денивелация -32м Рег.№ 1517
  Пропастна пещера в землището на с. Садовец, община Долни Дъбник. Отстои на около 3км северозападно от селото, на левия географски бряг на р. Вит, в основата на малък, 15-метров висок скален венец, непосредствено до моста прехвърлен през р. Вит. Забелязват се два отвора в подножието на венеца. Левият отвор е входът на *Лисина дупка*, а десният е на *Гарван дупка*. Той е с източно изложение, форма полуелипсовидна, ширина при основата 3м и височина на свода 5, 50м. Пещерата е проходна, пропастна с два отвора, намиращи се от- горе над скалния венец, които се събират в един общ 15 метров кладенец, влизащ в основната галерия. Пещерата е развита по диа- клазна пукнатина, суха, разклонена. Наслаги от пръст и глина. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Изследвана и картотекирана през 1976год. от Б. Кръстев, В. Христов, п. Памукчиев членове на п. к.*Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Инвентар е необходим ако се пускат комините

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата