Галерия 2

 • Други имена
  Крайпътна 2
 • Дължина
  7 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Единични екземпляри прилепи – Голям подковонос
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: н.д.
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Военно съоръжение

  Карта

 • Картировач(и)
  А.Жалов, М.Стаменова ПК "Хелектит" София
 • Дата
  2012