Гълъбарника

 • Други имена
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1000 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Гълбарника* с. Гургулят община Сливница област Софийска Местност Пеключки камък Вискяр планина Сливнишки район, Средногорско-Тракийска област № 301 G P S Е 22, 591204 N 42, 471802 Рег.№ 2535 Код: 301016 АНВ 839м Дължина 14м Денивелация – 6м.
  Намира се в землището на с. Гургулят в мест. Пеключки камък. Сред иначе заоблените и тревисти била на Вискяр планина, местността контрастира със скалните си откоси. Малката рекичка е издълбала величествено ждрело, което въпреки че е дълго само 60м, впечетлява с отвесните си скали. По-внушителен е източния гребен, на който се издига вр. Пеключки камък. В неговото южно подножие се разкрива и входа на пещерата Гълъбарника. Изходен пункт за мест. Пеклюка е с. Гургулят, имащо автобусна връзка с гр. Сливница. От селото се върви на изток, като асфалтирания път свършва при хотела *Алексиевата къща* и от там води началото си черен път, който изкачва хълма и се разделя на две. Левият води до западната част на масива и е по дълъг. Хваща се лявото разклонение, по което плавно се слиза в близост до местността, която от далеч се забелязва. Скалните венци контрастират на иначе хълмистия пейзаж. Входът на пещерата може да бъде забелязан отдалеч. По пътя се върви в северна посока и се достига до чешма с два чучура и маси. От чешмата се отделя пътеч- ка, кояго пресича реката и започва постъпенно да се изкачва в СИ посока в близост до скалните венци. За да се достигне до входа на пещерата се преодоляват два скални прага, като отворът ѝ се раз- крива в подножието на висок скален венец. Според районирането на карста в Р България /по Вл. Бешков/ попада в Слинишкия карстов район № 301, нойто е свързан с няколко ивици от оксфорд-кимариджиски варовици, ориентирани в основна посока северозапад-югоизток. Входът на пещерата е с издължена пещерообразна форма. Той има южно излжение и размери: височина на свода 3, 5м и ширина при основата 2, 5м. В дясно от него е разположен друг тесен вход към пещерата, вероятно разкопан от иманяри. Следва широко предверие и галерия, развиваща в северна посока. Нейната ширина достига 2м и височина до 7м. Тя постъпенно се стеснява, като в лявата ѝ страна има тераса-старо ерозионно ниво. От 7-ия метър в СИ посока се от- деля низходяща и постъпенно стесняваща се галерия с денивелация от -6м. Подът ѝ е покрит с влажна глина и ръбест чакъл. Тя задънва в наслаги. Има следи от иманярска дейност. Вторият вход на пещера- та, вероятно изкопан от иманяри, както и някои подробности не са нанесени на съществуващата карта и е необходимо тя да се актуа- лизира. Изследвана и картирана от Атанас Близнаков на 12. 07. 19678г от пещерния клуб към тур. д-во „Планинец“гр. София

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата