Езерото II

 • Други имена
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Езерото | *№ 2 –

  с. Старо село *Община Мездра –

  Врачанска област –

  Местност: Езерото, Работнически извор –

  Каменополско-Карлуковски район № 206

  Старопланинска област –

  G P S – E N – WGS84

  Рег.№ 186 *Код № 206008

  Обща дължина 20м. *Денивелация 0м.

  В привходните части на пещерата се забелязват надписи вероятно от епохата на Възраждането, които са трудно четливи. Картирана на 25/06/1973г. отТраян Георгиев, Трифон Даалиев

  Местонахождение:

  Намира се на около 2. 5км югозападно от с. Старо село в местността „Езерото“ („Работнически извор“), в непосредствена близост с пещерата „Езерото 1“.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е със сух характер, който преминава във влажен в крайните части. Без образувания, с малко капеща вода. Едноетажна, неразклонена.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата